Rhinostop® HOT

Rhinostop HOT pakovanje - lijek protiv prehlade i gripe

Rhinostop® HOT se primjenjuje za brzo i efikasno liječenje simptoma prehlade i gripe.

Rhinostop® HOT je specijalno kreirana formulacija za sve one koji nemaju vremena biti bolesni!

 • Brže i jače otklanja simptome prehlade i gripe
 • Otapa se i u toploj i u hladnoj vodi

Rhinostop® HOT višekomponentne granule u vrećicama omogućavaju brzo i efikasno poboljšanje zdravstvenog stanja pacijenta i što brži povratak normalnom funkcioniranju i obavljanju svakodnevnih aktivnosti.

Rhinostop HOT pakovanje - lijek protiv prehlade i gripe

Rhinostop® HOT sadržava (u jednoj vrećici):

 • paracetamol (500 mg) – analgetik i antipiretik koji snižava povišenu tjelesnu temperaturu, otklanja glavobolju i bolove u mišićima i zglobovima
 • pseudoefedrin (60 mg) – dekongestiv koji smanjuje otok disajnih puteva, poboljšava njihovu prohodnost, smanjuje prekomjerni sekret u nosnim sinusima, olakšava disanje

Rhinostop® HOT je obogaćen aromom tropskog voća i grejpa

Za više informacija o neželjenim efektima, upozorenjima i kontraindikacijama za primjenu pogledajte Uputstvo za pacijenta.

Šta je gripa?

Sta je gripa - lijek protiv prehlade i gripe

Gripa (influenca) je veoma zarazna virusna infekcija disajnih puteva i organa. Procjenjuje se da 5-20% stanovništva svake godine oboli od gripe. Osnovne karakteristike gripe su nagli početak i povišena tjelesna temperatura, bolovi u mišićima, grlobolja i u početku suhi kašalj (bez iskašljavanja sadržaja).

Bolest se javlja kod svih uzrasta. Iako kod većine osoba bolest traje samo nekoliko dana, kod nekih osoba bolest može imati teži, ozbiljniji tok, što zahtijeva smještaj i boravak u bolnici. Gripa može prerasti u upalu pluća, pa čak dovesti i do smrti.

Virusi gripe (influence) dijele se na tri tipa: A, B i C. Tipovi A i B su odgovorni za epidemije bolesti koja se javlja gotovo tokom svake zime. Virusi tipa A predstavljaju najvirulentnije humane patogene i uzrokuju najčešće i najteže bolesti kod ljudi. Sporija mutacija virusa tipa B uz manji broj prijenosnika sprečava pandemije gripe tipa B. Tip C uzrokuje blagu ili nesimptomatsku bolest. Ne uzrokuje epidemije i nema značajnog uticaja na javno zdravlje, poput tipa A ili B.

Sta je gripa - lijek protiv prehlade i gripe

Genom virusa gripe tipa A sadrži 11 gena koji kodiraju sintezu 11 genskih proizvoda (proteina), od kojih su najvažniji hemaglutinin (HA) i neuraminidaza (NA). HA i NA nalaze se na vanjskoj strani virusnih čestica: HA posreduje kod spajanja virusa sa ciljnom ćelijom na sluznici disajnog trakta i kod ulaska virusnog genoma u tu ćeliju, dok je NA zadužena za ispuštanje virusnog sadržaja iz zaraženih ćelija i širenje zaraze na nezaražene ćelije i osobe. HA i NA su i antigeni protiv kojih organizam razvija antitijela (važno za razvoj imuniteta i vakcina), ciljno su mjesto djelovanja antivirusnih lijekova, a služe i kao osnova za serološku klasifikaciju na podtipove i sojeve virusa tipa A (postoji 16 H i 9 N poznatih podtipova, ali samo su H 1, 2 i 3, odnosno N 1 i 2 zabilježeni kod ljudi).

Sojevi koji se lako prenose među ljudima (npr. H1N1) posjeduju HA koja se veže na ćelije sluznice u gornjem dijelu disajnog trakta, kao što su nos, grlo ili usta. S druge strane, virulentni i visoko smrtonosni soj (npr. H5N1 soj tzv. ptičije gripe) veže se na ćelije koje se nalaze dublje, u plućima. Ova razlika u mjestu ulaska virusa vjerovatno je djelimično odgovorna za činjenicu da H5N1 soj uzrokuje teške oblike bolesti s virusnim upalama pluća (koji se teže prenose), dok H1N1 uzrokuje nešto lakše oblike bolesti (koji se brzo prenose putem kašljanja i kihanja).

Virusi gripe kontinuirano mutiraju i mijenjaju se, što onemogućava da “stara” antitijela, stečena nakon ranije preležane infekcije kao rezultat odbrambenog imunog odgovora organizma, u potpunosti prepoznaju “nove” (mutirane) viruse i djeluju protiv njih. Tako ista osoba može oboljeti od gripe i više puta. Kako god, stara antitijela omogućuju samo kratkotrajnu i djelimičnu zaštitu od ponovne infekcije virusom gripe.

Trenutno tri različita virusa gripe kruže svijetom: dva tipa A i jedan virus tipa B. S ciljem sprečavanja bolesti, svake godine se priprema nova vrsta vakcine koja sadržava sojeve onih tipova virusa za koje se očekuje da će uzrokovati epidemiju tokom te godine.

Šta je to sezona gripe?

Gripa se svake godine širi epidemijski. Svake godine se 3 do 5 miliona ljudi ozbiljno razboli od gripe, od čega 250.000 do 500.000 ljudi umire. U sjevernim i južnim dijelovima planete epidemije se obično dešavaju u zimskom periodu (sezonska gripa), dok se u oblastima oko ekvatora epidemije mogu razvijati u bilo koje doba godine.

Epidemije širokih razmjera koje prelaze granice kontinenata, poznate kao pandemije, postaju sve češće. U 20. stoljeću došlo je do tri pandemije gripe: španska gripa iz 1918. godine (tip A/H1N1), azijska gripa iz 1958. godine (tip A/H2N2), te hongkongška gripa iz 1968. godine (tip A/H3N2), a svaka od njih odnijela je više od milion života. Epidemija tzv. svinjske gripe (tip A/H1N1) 2009. godine također je prerasla u pandemiju (osim ljudi, od gripe mogu oboljeti i mnoge životinje; epidemije kod svinja uobičajena su pojava, a ptice se smatraju osnovnim životinjskim rezervoarom virusa gripe).

Ukupan broj umrlih u pandemiji u periodu 1918–1919. godine nije poznat, ali se procjenjuje na više od 20 miliona ljudi (oko 2,5-5% ukupnog broja tadašnje cjelokupne svjetske populacije). Moderni način i dinamika kretanja ljudi doprinose bržem širenju virusa i lakšem prelasku kontinentalnih granica. Jedna naučna studija procijenila je da bi danas jedna pandemija gripe, izazvana sojem virusa visoke virulencije – slične onoj iz 1918. godine, mogla usmrtiti čak 50 do 80 miliona ljudi.

Koje osobe imaju veći rizik obolijevanja od gripe?

Osobe koje imaju povećani rizik obolijevanja od gripe, odnosno kod kojih postoji rizik da bi gripa mogla dovesti do komplikacija koje se mogu razviti u ozbiljnu i opasnu bolest nazivamo visokorizičnim osobama. Takvim se osobama preporučuje vakcinacija protiv gripe, kako bi ojačale svoj imunitet i time značajno smanjile rizik da se kod njih razvije ozbiljniji, teži oblik bolesti sa komplikacijama ili smrtnim ishodom. Smrtni ishod kod gripe češći je kod djece (njihov odbrambeni sistem još je nedovoljno razvijen) i kod mladih, starijih i osoba s drugim zdravstvenim problemima.

Kako se dijagnosticira gripa?

Dijagnoza gripe postavlja se na osnovu vodećih simptoma i znakova tokom epidemije gripe. Budući da simptomi gripe mogu imitirati simptome drugih bolesti, uvijek je dobro javiti se ljekaru. Virusna infekcija može se potvrditi analizom uzoraka iz grla, pljuvačke ili nosa. Postoji više testova na osnovu kojih se može brzo utvrditi prisustvo virusa. Ipak, infekcija može biti prisutna čak i ako su nalazi negativni. Polimerazna lančana reakcija (PCR) koja detektira ribonukleinsku kiselinu virusa predstavlja precizniju metodu.

Komplikacije gripe

Posljedice djelovanja virusa gripe ozbiljnije su i duže traju od onih koje izazivaju virusi prehlade. U svakom slučaju, većina oboljelih od gripe u potpunosti se oporavi nakon jedne do dvije sedmice. Međutim, manji broj bolesnika, prvenstveno osobe starije od 50 godina, trudnice i mala djeca te osobe bilo koje starosne dobi koje pate od hroničnih bolesti ili slabog imuniteta podložnije su komplikacijama gripe. Komplikacije mogu uključivati virusnu upalu pluća i/ili bronhija, sekundarnu bakterijsku upalu pluća, infekciju sinusa i uha… Gripa može pogoršati prethodno prisutne hronične zdravstvene probleme, naročito one vezane za disajni sistem i srce, kao što su npr. astma, emfizem, hronični bronhitis, angina pektoris, popuštanje srca. Pušači češće obolijevaju od gripe i skloniji su ozbiljnijem toku bolesti i većoj smrtnosti od gripe.

U nekim slučajevima autoimuna reakcija potaknuta infekcijom virusom gripe može doprinijeti razvoju komplikacija, kao što je npr. Guillain-Barréov sindrom (gubitak refleksa i paraliza cijelog tijela, koja započinje u nogama, a potom se širi na gornje udove i lice). Smatra se da je ovaj sindrom i rijetka nuspojava vakcine protiv gripe.

Šta je prehlada?

Sta je prehlada - lijek protiv prehlade i gripe

Prehlada (nazofaringitis, rinofaringitis ili akutna viroza) predstavlja zaraznu virusnu bolest gornjeg disajnog sistema. Pogađa uglavnom sluznicu nosa, a osnovni simptomi uključuju grlobolju, začepljenost ili curenje iz nosa, kihanje i kašalj. Virus prehlade može zahvatiti i oči (konjuktivitis) i sinuse (sinusitis). Simptomi obično nestaju u roku od nekih 7 do 10 dana, iako neki mogu potrajati i do tri sedmice. U odnosu na gripu, prehlada predstavlja lakšu bolest.

Prehlada je jedna od najčešćih bolesti, koja uzrokuje više posjeta ljekarima i izostanaka iz škole ili s posla nego ijedna druga bolest (na prehladu otpada 40% izostanaka s posla u SAD-u). Prehlada se lako i brzo prenosi i širi. Prema statističkim podacima, odrasla osoba u prosjeku oboli od prehlade 2 do 4 puta godišnje, a djeca u kolektivima i do 12 puta godišnje. Procjenjuje se da stanovnici BiH godišnje prebole više od 10 miliona prehlada.

Prehladu može uzrokovati više od 200 različitih virusa sa sposobnošću da dovedu do upale sluznice nosa i grla. Među svim tim virusima većinu prehlada uzrokuju tzv. rinovirusi (30-80% slučajeva) i koronavirusi (oko 15%), adenovirusi (5%) te rijetko humani virusi parainfluence, respiratorni sincicijski virus, enterovirusi, metapneumovirusi… Obično je prisutno više od jednog virusa.

Sta je prehlada - lijek protiv prehlade i gripe

Šta je to sezona prehlade?

Sklonost obolijevanju od prehlade veća je tokom jeseni i zime, od septembra do marta ili aprila. Međutim, premda preovladava mišljenje da hladno vrijeme i pothlađivanje uzrokuju prehladu, to ipak nije tačno. Veća učestalost obolijevanja tokom ovih hladnijih mjeseci može se pripisati činjenici da ljudi više vremena provode u zatvorenim prostorima, jedni drugima u blizini. Ovo je i vrijeme nastave u školama, što još više povećava izloženost virusima. Također, u uvjetima manje vlažnosti zraka dolazi do sušenja nosnih prolaza, što ih čini osjetljivijim na infekciju, a takvi uvjeti pogoduju i razvoju i širenju virusa.

Koje osobe imaju veći rizik obolijevanja od prehlade?

Zbog nezrelijeg i nerazvijenijeg imunog sistema, te bliskog fizičkog kontakta u školama i vrtićima, djeca češće obolijevaju od prehlade. Tokom jedne godine u prosjeku svako dijete ima 6-10 prehlada (školska djeca čak i do 12 prehlada u toku godine), dok odrasla osoba u prosjeku preboli 2-4 prehlade godišnje.

Slabiji imunitet, manjak sna i pothranjenost povezani su s većim rizikom razvijanja infekcije nakon izlaganja rinovirusima. Dojenje smanjuje rizik nastajanja komplikacija poput akutne upale srednjeg uha i infekcija donjeg dijela disajnog sistema, te se preporučuje da se dojenje ne prekida čak ni kada novorođenče ima prehladu.

Kako se dijagnosticira prehlada?

Dijagnoza većine prehlada postavlja se na osnovu simptoma. Izolacija virusa koji uzrokuju prehladu sprovodi se veoma rijetko. Obično nije moguće utvrditi isključivo na osnovu simptoma o kojem se virusu radi. Prehlade mogu ličiti na neke bakterijske infekcije, alergije i druga medicinska stanja, te je uvijek dobro konsultirati se s ljekarom.

Komplikacije prehlade

Prehlada je općenito blaga bolest koja uglavnom prestaje spontano. Većina simptoma nestaje u narednih 7 dana. 50% bolesnika ozdravi u roku od 10 dana, a 90% u roku od 15 dana. Prehlada se može zakomplicirati sekundarnom bakterijskom infekcijom koja može zahtijevati antibiotski tretman, i to infekcijom srednjeg uha (u 30% slučajeva) i sinusa (u 8% slučajeva). Ukoliko je prehlada praćena visokom tjelesnom temperaturom, bolom u sinusima, uvećanim limfnim žlijezdama i produktivnim kašljem, to može ukazivati na nastanak komplikacije koja zahtijeva dodatni tretman.

O simptomima gripe i prehlade

Koji su simptomi prehlade?

Simptomi prehlade i gripe - curenje iz nosa - visoka temperatura

Simptomi i liječenje prehlade opisani su još u drevnom staroegipatskom spisu – Ebersovom papirusu, najstarijem postojećem medicinskom tekstu koji datira još iz 16. stoljeća prije nove ere.

Uz napomenu da postoje individualne razlike u ispoljavanju simptoma, najčešći simptomi prehlade su:

 • začepljen nos ili curenje iz nosa,
 • osjećaj grebanja, peckanja, štipanja u grlu,
 • kihanje,
 • suzenje,
 • povišena tjelesna temperatura,
 • grlobolja,
 • umjereni suhi kašalj,
 • bolovi u mišićima i kostima,
 • glavobolja,
 • umor,
 • osjećaj hladnoće/drhtavica,
 • vodenast sekret iz nosa postaje gušći i mijenja boju u žućkastu ili zelenkastu.
Simptomi prehlade i gripe - curenje iz nosa - visoka temperatura

Simptomi prehlade obično se počinju javljati dva do tri dana nakon ulaska virusa u organizam i mogu imati različito trajanje, od nekoliko dana do nekoliko sedmica. Prehlada obično počinje osjećajem umora, osjećajem hladnoće, kihanjem i glavoboljom. Često se javlja i grlobolja, nakon čega slijede simptomi kao što su curenje iz nosa i kašalj, koji se pojavljuju u roku od dva ili više dana. Simptomi mogu početi u roku od 16 sati nakon izlaganja virusima, a obično dosežu vrhunac 2 ili 4 dana nakon početka infekcije. Obično prestaju u periodu od 7 do 10 dana, ali katkad mogu trajati i do tri sedmice. Prosječno trajanje kašlja je oko 2 sedmice, a u nekim slučajevima pacijenti razviju postvirusni kašalj, koji može biti prisutan i nakon što se infekcija izliječi. Kod djece u 35-40% slučajeva kašalj traje duže od 10 dana, a kod 10% njih može trajati i duže od 25 dana. Jedan broj virusa koji uzrokuju običnu prehladu može dovesti i do asimptomatskih infekcija. Procenat asimptomatskih infekcija veći je kod starijih osoba, zbog slabijeg imuniteta. Budući da simptomi prehlade mogu imitirati simptome drugih bolesti, dobro je javiti se ljekaru.

Koji su simptomi gripe?

Simptome gripe prvi put je jasno opisao Hipokrat prije otprilike 2.400 godina.

Premda se gripa smatra bolešću disajnih puteva, simptomi upućuju na zahvaćenost cijelog tijela. Bolest uglavnom nastupa naglo. Simptomi obično počinju dva dana nakon izlaganja virusu i uglavnom traju manje od jedne sedmice. Kašalj i osjećaj umora mogu potrajati i duže. Uz napomenu da postoje individualne razlike u ispoljavanju simptoma, koji mogu varirati od blagih to izrazito teških, najčešći simptomi gripe su:

 • visoka tjelesna temperatura (uglavnom počinje drhtavicom),
 • glavobolja,
 • curenje iz nosa ili začepljen nos,
 • povremeno kihanje,
 • kašalj, često jako izražen i težak,
 • bolovi i probadanja u mišićima, uglavnom u leđima i nogama,
 • opći umor,
 • ponekad grlobolja,
 • izrazita slabost, iscrpljenost.

Kod prosječne osobe simptomi gripe dostižu vrhunac trećeg dana. Visoka tjelesna temperatura i bolovi obično traju tri do pet dana, ali kašalj i osjećaj umora mogu trajati znatno duže, i po nekoliko sedmica. Mada gripa može dovesti do pojave mučnine, bola u stomaku, povraćanja i proljeva, ovi simptomi veoma su rijetko izraženi kod odraslih, ali se mogu javiti kod djece i mogu biti veoma izraženi kod one djece koja boluju od gripe uzrokovane virusom tipa B. Pojmovi kao što su “stomačna gripa” ili “24-satna gripa” netačni su nazivi koji se često koriste da bi se opisali slični simptomi kod bolesti gastrointestinalnog trakta uzrokovane drugim mikroorganizmima.

Oko 30% osoba koje boluju od gripe nemaju simptome. S druge strane, gripa može direktno uzrokovati virusnu upalu pluća uz otežano disanje. Ukoliko se čini da se bolesnik počinje oporavljati, a potom se povišena tjelesna temperatura vrati, to predstavlja znak da je možda riječ o sekundarnoj bakterijskoj upali pluća.

Kako se liječe prehlada i gripa?

Liječenje prehlade

Topli napitak za prehladu i gripu - Rhinostop HOT

Trenutno ne postoji antivirusni lijek koji bi mogao izliječiti prehladu ili skratiti njeno trajanje. Ne postoji ni lijek koji trenutno otklanja simptome prehlade i gripe. Ipak, raspoloživ je veliki broj lijekova i tremana koji pomažu da se ublaže simptomi prehlade (simptomatska terapija):

 • bezreceptni lijekovi:
  • višekomponentni kombinovani preparati (uglavnom namijenjeni liječenju više simptoma odjednom), npr. Rhinostop®, Rhinostop® HOT
  • dekongestivi (protiv začepljenosti nosa), npr. Xilozin®, RINOBACT®, Lynase®, Reukap®
  • antitusici (protiv suhog kašlja) i sekretolitici/ekspektoransi (podstiču produktivni kašalj i olakšavaju iskašljavanje), npr. Bronchobos®
  • antihistaminici (protiv pojačane sekrecije sadržaja iz nosa, protiv kašlja), npr. Alerix®, LOSTOP®
  • analgetici i antipiretici (ublažavaju bolove i snižavaju povišenu tjelesnu temperaturu), npr. Paracetamol BOSNALIJEK®
  • peroralni antiseptici (protiv grlobolje), npr. Lysobact® lozenge, Lysobact DUO®, Lysobact Spray®, Lysobact COMPLETE Spray®, Lysobact P Spray®
  • topikalni preparati poput krema ili gelova za oštećenu/ispucalu kožu oko nosnica, npr. Lysobact® krema
 • odmaranje
 • pojačan unos tekućine
 • izbjegavanje konzumiranja alkohola i duhanskih proizvoda
Topli napitak za prehladu i gripu - Rhinostop HOT

Kod djece s povišenom temperaturom ne smiju se primjenjivati preparati na bazi acetilsalicilne kiseline, jer kod primjene tokom virusnih infekcija u djece mogu dovesti do razvoja Reyevog sindroma, potencijalno veoma ozbiljnog, čak i smrtonosnog poremećaja. Nadalje, stručnjaci ne preporučuju primjenu acetilsalicilne kiseline, ili bilo kojeg preparata koji sadrži acetilsalicilnu kiselinu, kod bilo kakve virusne infekcije (poput gripe, osipnih bolesti…) u djece mlađe od 12 godina.

Liječenje gripe

Ljekar može odrediti specifičan tretman gripe na osnovu:

 • godina starosti pacijenta, ukupnog zdravstvenog stanja i prethodne medicinske historije
 • tipa i proširenosti gripe, te težine simptoma
 • individualne podnošljivosti određene farmakoterapije i/ili terapijskih procedura
 • očekivanog toka bolesti
 • Vašeg mišljenja ili preferencija

Cilj liječenja gripe jeste spriječiti ili ublažiti razvoj težih simptoma. Tretman može sadržavati:

 • bezreceptne lijekove:
  • višekomponentni kombinirani preparati (uglavnom namijenjeni liječenju više simptoma odjednom), npr. Rhinostop®, Rhinostop® HOT
  • dekongestivi (protiv začepljenosti nosa), npr. Xilozin®, Rinobact®, Lynase®, Reukap®
  • antitusici (protiv suhog kašlja) i sekretolitici/ekspektoransi (podstiču produktivni kašalj i olakšavaju iskašljavanje), npr. Bronchobos®
  • antihistaminici (protiv pojačane sekrecije sadržaja iz nosa, protiv kašlja), npr. Alerix®, Lostop®
  • analgetici i antipiretici (ublažavaju bolove i snižavaju povišenu tjelesnu temperaturu), npr. Paracetamol BOSNALIJEK
  • peroralni antiseptici (protiv grlobolje), npr. Lysobact® lozenge, Lysobact DUO®, Lysobact Spray®, Lysobact COMPLETE Spray®, Lysobact P Spray®
 • odmaranje
 • pojačan unos tekućine
 • izbjegavanje konzumiranja alkohola i duhanskih proizvoda
 • lijekove na recept – antivirotici (lijekovi koji djeluju protiv virusa), koji ponekad mogu malo skratiti trajanje bolesti, ali je ne mogu izliječiti. Postoje četiri lijeka odobrena za ovu namjenu. Kako neki od ovih lijekova imaju nejasan odnos koristi i rizika – nemaju dokazan utjecaj na smanjenje rizika od razvoja komplikacija ili hospitalizacija, mogu izazvati neke teže neželjene efekte ili se moraju primjenjivati s posebnim oprezom kod nekih grupa pacijenata ili mogu biti neefikasni zbog postojanja otpornosti nekih virusa – ove lijekove može propisati samo ljekar.

Kako razlikovati gripu od prehlade?

Simptomi prehlade i gripe - kako razlikovati gripu od prehlade - curenje iz nosa - visoka temperatura

Gripa i prehlada su dvije različite bolesti. Prehlada je relativno bezazlena i uobičajeno prolazi sama od sebe u roku od nekoliko dana, iako ponekad može doći do komplikacija, od kojih se načešće javlja infekcija uha. Gripa je nešto ozbiljnija bolest, koja također može izazvati komplikacije, poput upale pluća, pa čak i smrti. Za razliku od gripe, simptomi prehlade su više posljedica imune reakcije na infekciju nego oštećenja tkiva prouzrokovanih samim virusom.

Međutim, simptomi gripe i prehlade često se preklapaju i treba uvidjeti ovu razliku, s tim da detaljnije praćenje simptoma može olakšati ispravnu dijagnozu. Iako nespecifični, najčešći simptomi gripe su povišena tjelesna temperatura i kašalj, barem u osoba mlađih od 60 godina, dok je kod prehlade kašalj blaži (odsutan u 50% slučajeva), temperatura rjeđe značajno izražena, dok uglavnom dominiraju simptomi vezani za sluznicu gornjeg disajnog trakta, nosa i grla.

Simptomi prehlade i gripe - kako razlikovati gripu od prehlade - curenje iz nosa - visoka temperatura
SIMPTOM PREHLADA GRIPA
Temperatura Rijetko u odraslih osoba – obično blago povišena,
često u male djece i starijih osoba te osoba narušenog zdravlja
Uvijek visoka
(viša od 39°C u trajanju od najmanje 3-4 dana)
Začepljen nos Uobičajeno Ponekad
Curenje iz nosa Uobičajeno Rijetko
Kihanje Uobičajeno Ponekad
Grlobolja Uobičajena Ponekad
Kašalj Blag do umjeren suhi kašalj
(bez iskašljavanja sekreta)
Uobičajen, suhi kašalj
koji najčešće prelazi u produktivni
Glavobolja Ponekad Uobičajena, dugotrajna
Bolovi u mišićima i kostima Ponekad, blagi Uobičajeni, često jaki
Umor i opća slabost Vrlo blagi Izraženi, mogu trajati čak i 2 do 3 sedmice
Izrazita iscrpljenost Nikada Na početku i tokom bolesti
SIMPTOM
Temperatura
PREHLADA Rijetko u odraslih osoba – obično blago povišena, često u male djece i starijih osoba te osoba narušenog zdravlja
GRIPA Uvijek visoka (viša od 39°C u trajanju od najmanje 3-4 dana)
Začepljen nos
PREHLADA Uobičajeno
GRIPA Ponekad
Curenje iz nosa
PREHLADA Uobičajeno
GRIPA Rijetko
Kihanje
PREHLADA Uobičajeno
GRIPA Ponekad
Grlobolja
PREHLADA Uobičajena
GRIPA Ponekad
Kašalj
PREHLADA Blag do umjeren suhi kašalj (bez iskašljavanja sekreta)
GRIPA Uobičajen, suhi kašalj koji najčešće prelazi u produktivni
Glavobolja
PREHLADA Ponekad
GRIPA Uobičajena, dugotrajna
Bolovi u mišićima i kostima
PREHLADA Ponekad, blagi
GRIPA Uobičajeni, često jaki
Umor i opća slabost
PREHLADA Vrlo blagi
GRIPA Izraženi, mogu trajati čak i 2 do 3 sedmice
Izrazita iscrpljenost
PREHLADA Nikada
GRIPA Na početku i tokom bolesti


Uputstvo za pacijenta

Topli napitak za prehladu i gripu - Bosnalijek

Prije upotrebe pažljivo pročitajte ovo uputstvo!
Ovaj lijek možete kupiti bez ljekarskog recepta. Potrebno je da se pridržavate ovog uputstva kako biste primjenom lijeka dobili najbolje rezultate.
Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovo da ga pročitate.
Ako imate dodatnih pitanja, obratite se ljekaru ili farmaceutu.
Ako Vam se javi bilo koje neželjeno djelovanje, što uključuje i svako neželjeno djelovanje koje nije navedeno u ovom uputstvu, obratite se Vašem ljekaru ili farmaceutu. Vidite dio 4.

RHINOSTOP HOT sadrži aktivne supstance paracetamol i pseudoefedrin. RHINOSTOP HOT ublažava bol, snižava povišenu tjelesnu temperaturu i smanjuje začepljenost nosa.

RHINOSTOP HOT se primjenjuje za liječenje simptoma prehlade i gripe.

Obratite se ljekaru ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon maksimalno preporučenog perioda liječenja, ako se simptomi jave ponovo ili ako primijetite pojavu novih simptoma.

Nemojte primjenjivati RHINOSTOP HOT

 • Ako ste alergični (preosjetljivi) na paracetamol, pseudoefedrin ili na bilo koju od pomoćnih supstanci u sastavu lijeka (sastav lijeka naveden je u dijelu 6.).
 • Ako ste trudni ili dojite (vidite dio “Trudnoća i dojenje“).
 • Ako je pacijent dijete mlađe od 12 godina.
 • Ako imate nedostatak enzima poznatog kao glukoza-6-fosfat dehidrogenaza.
 • Ako imate teški oblik sljedećih bolesti:
 • Koronarna bolest (angina pektoris /vrsta boli u prsima/, prethodni infarkt miokarda/srčani napad);
 • Astma;
 • Visok krvni pritisak;
 • Poremećaji srčanog ritma (aritmije);
 • Zatajenje (nedostatna aktivnost) jetre;
 • Zatajenje (nedostatna aktivnost) bubrega;
 • Dijabetes (šećerna bolest);
 • Poremećaji mokrenja uzrokovani povećanjem prostate (hipertrofija prostate) ili drugim patološkim promjenama;
 • Smanjen broj crvenih krvnih zrnaca usljed njihove razgradnje (hemolitička anemija).
 • Ako imate pojačanu aktivnost štitne žlijezde (hipertireoza).
 • Ako imate povišen pritisak u oku (glaukom zatvorenog ugla).
 • Ako imate tumor nadbubrežne žlijezde poznat kao feokromocitom.
 • Ako primjenjujete sljedeće lijekove:

-  lijekove za liječenje depresije koji spadaju u grupu tricikličnih antidepresiva;

-  lijekove za srce ili visok krvni pritisak koji spadaju u grupu beta-blokatora;

- simpatomimetičke lijekove koji se koriste za liječenje niskog krvnog pritiska ili začepljenog nosa (vidjeti dio „Primjena drugih lijekova s lijekom RHINOSTOP HOT“);

- ako primjenjujete lijekove za liječenje depresije i Parkinsonove bolesti koji spadaju u grupu inhibitora monoaminooksidaze ili ste ih primjenjivali tokom posljednjih 14 dana. Vidjeti dio „Primjena drugih lijekova s lijekom RHINOSTOP HOT“.

 

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom ljekaru ili farmaceutu prije nego što primijenite RHINOSTOP HOT.

 

Obratite se svom ljekaru prije nego što primijenite RHINOSTOP HOT:

 • ako ste stariji;
 • ako imate problema s bubrezima;
 • ako imate problema s jetrom, uključujući zatajenje jetre i akutni hepatitis;
 • ako imate nedostatak enzima poznatog kao glukoza-6-fosfat dehidrogenaza (vidjeti dio "Nemojte primjenjivati RHINOSTOP HOT");
 • ako imate smanjen broj crvenih krvnih zrnaca usljed njihove razgradnje (hemolitička anemija);
 • ako patite od hroničnog oblika pohranjenosti i dehidracije;
 • ako imate problema sa srcem i/ili krvnim sudovima, npr. bol u grudima (angina), palpitacije (osjećaj lupanja srca) ili druge poremećaje srčanog ritma;
 • ako imate diabetes mellitus (šećerna bolest);
 • ako imate uvećanu prostatu (hipertrofija prostate), što uzrokuje poremećaje mokrenja;
 • ako imate mentalne probleme (psihoza);
 • ako imate pojačanu aktivnost štitne žlijezde (hipertireoza);
 • ako imate astmu;
 • ako imate bolest koju karakterizira povišen pritisak u oku (glaukom);
 • ako imate visok krvni pritisak (hipertenzija);
 • ako ste ovisni o alkoholu (alkoholizam), (vidjeti dio „RHINOSTOP HOT s alkoholom“);
 • ako uzimate bilo koji drugi lijek (vidjeti dio „Primjena drugih lijekova s lijekom RHINOSTOP HOT“), posebno:

- druge lijekove koji djeluju na jetru (posavjetujte se s ljekarom ako niste sigurni da li to utiče na Vas);

- ako peroralno uzimate lijekove za sprečavanje zgrušavanja krvi (antikoagulansi), jer će Vaš ljekar razmotriti smanjenje doze lijeka.

 

Trebate se posavjetovati s ljekarom ako se tokom terapije lijekom RHINOSTOP HOT:

 • bol ili začepljenost nosa pogoršavaju ili traju duže od 5 dana ili ako nema simptomatskog poboljšanja unutar perioda od 5 dana;
 • groznica pogorša ili traje duže od 3 dana;
 • ako je prisutno crvenilo ili natečenost;
 • ako se pojave novi simptomi.

 

Posebno vodite računa

 • RHINOSTOP HOT sadrži paracetamol; prije primjene bilo kojeg drugog lijeka provjerite da ne sadrži paracetamol jer primjena visokih doza paracetamola može izazvati ozbiljna neželjena djelovanja, poput oštećenja jetre.
 • Ne primjenjujte RHINOSTOP HOT s drugim lijekovima koji se primjenjuju za liječenje bola i povišene tjelesne temperature jer se mogu pojaviti ozbiljna neželjena djelovanja.
 • Ako imate hiruršku intervenciju, obavijestite Vašeg ljekara da primjenjujete RHINOSTOP HOT, jer terapiju lijekom RHINOSTOP HOT treba prekinuti nekoliko dana prije intervencije.

 

Ako razvijete opće crvenilo kože uz vrućicu, praćeno gnojnim prištićima, prestanite primjenjivati lijek i obratite se svom ljekaru ili odmah potražite medicinsku pomoć. Vidjeti dio 4.

Iznenadna bol u stomaku ili krvarenje iz završnog dijela crijeva (rektuma) mogu se javiti kod primjene lijeka kao posljedica upale debelog crijeva (ishemijski kolitis). Ako primijetite ove simptome vezane uz probavni sistem, prestanite primjenjivati lijek i odmah se obratite svom ljekaru ili potražite medicinsku pomoć. Vidjeti dio 4.

 

Može doći do smanjenja protoka krvi do Vašeg optičkog živca zbog primjene lijeka. U slučaju pojave iznenadnog gubitka vida, prestanite primjenjivati lijek i odmah se obratite svom ljekaru ili potražite medicinsku pomoć. Vidjeti dio 4.

 

Djeca

RHINOSTOP HOT se ne smije primjenjivati u djece mlađe od 12 godina (vidjeti dio „Nemojte primjenjivati RHINOSTOP HOT“).

 

Primjena drugih lijekova s lijekom RHINOSTOP HOT

Obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

 

Nemojte primjenjivati RHINOSTOP HOT sa sljedećim lijekovima:

 • inhibitori monoaminoksidaze (lijekovi koji se primjenjuju za liječenje depresije i Parkinsonove bolesti) ili ako je liječenje njima prekinuto prije manje od 14 dana;
 • ostali simpatomimetici (lijekovi koji se primjenjuju za liječenje niskog krvnog pritiska ili začepljenog nosa);
 • lijekovi za srce ili visok krvni pritisak koji spadaju u grupu beta-blokatora;
 • lijekovi za liječenje depresije koji spadaju u grupu tricikličnih antidepresiva. Vidjeti, također, dio „Nemojte primjenjivati RHINOSTOP HOT“.

 

Budite posebno oprezni i obavijestite Vašeg ljekara prije nego što primijenite RHINOSTOP HOT ako već primjenjujete ili trebate primjenjivati jedan ili više lijekova navedenih u nastavku:

 • lijekovi za liječenje tuberkuloze: rifampicin, izoniazid;
 • antibiotici: hloramfenikol, linezolid;
 • antacidi: cimetidin, ranitidin;
 • lijekovi za liječenje epilepsije i/ili mentalnih poremećaja:

- glutetimid

- fenobarbiton

- karbamazepin

- fenitoin

- lamotrigin

 • lijekovi za liječenje visokog krvnog pritiska, naprimjer:

- debrisokvin

- gvanetidin

- rezerpin

- metildopa

 • midodrin (lijek za liječenje niskog krvnog pritiska);
 • lijekovi za sprečavanje zgrušavanja krvi, npr., varfarin;
 • metoklopramid (lijek koji se primjenjuje za probleme sa želucem i/ili crijevima i za liječenje mučnine i povraćanja);
 • domperidon (lijek koji se primjenjuje za liječenje mučnine i povraćanja ili probavnih problema);
 • holestiramin (lijek za snižavanje holesterola); holestiramin se ne smije primijeniti prije nego što je protekao jedan sat nakon primjene lijeka RHINOSTOP HOT;
 • zidovudin (lijek za liječenje AIDS-a);
 • probenecid (lijek za giht);
 • lijekovi za anesteziju (vidjeti, također, dio "Upozorenja i mjere opreza");
 • lijekovi za liječenje srčanih problema: digoksin, srčani glikozidi;
 • lijekovi za liječenje migrene: ergotamin, metisergid.

 

Laboratorijska ispitivanja

Paracetamol sadržan u ovom lijeku može ometati neke testove koji se koriste za određivanje nivoa mokraćne kiseline u krvi (uricemija) i šećera u krvi (glikemija).

 

RHINOSTOP HOT s alkoholom

RHINOSTOP HOT ne primjenjujte s alkoholnim pićima, jer alkohol povećava rizik od oštećenja jetre.

Obavijestite svog ljekara ako ste ovisni o alkoholu, jer će Vaš ljekar obratiti posebnu pažnju na primjenu lijeka RHINOSTOP HOT (vidjeti dio „Upozorenja i mjere opreza“).

 

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se Vašem ljekaru ili farmaceutu za savjet prije nego što primijenite ovaj lijek.

 

Trudnoća

RHINOSTOP HOT nemojte primjenjivati ako ste trudni, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću (vidjeti dio „Nemojte primjenjivati RHINOSTOP HOT“).

 

Dojenje

Nemojte primjenjivati RHINOSTOP HOT ako dojite (vidjeti dio „Nemojte primjenjivati RHINOSTOP HOT“).

 

Upravljanje vozilima i mašinama

RHINOSTOP HOT može uzrokovati omaglicu. Ako se to dogodi, ne smijete upravljati vozilima niti rukovati mašinama.

 

Δ Trigonik, lijek s mogućim uticajem na psihofizičke sposobnosti te se prilikom korištenja takvog  lijeka zahtijeva oprez kod upravljanja motornim vozilima i mašinama.

 

Ostala upozorenja

 • RHINOSTOP HOT sadrži aspartam (E951), koji je izvor fenilalanina. Može biti štetan ako imate fenilketonuriju, rijedak genetski poremećaj zbog kojeg se nakuplja fenilalanin jer organizam ne može da ga eliminiše.
 • RHINOSTOP HOT sadrži saharozu. Ako Vam je ljekar rekao da imate bolest tzv. nepodnošenja nekih šećera, prije nego što počnete primjenjivati ovaj lijek posavjetujte se sa svojim ljekarom.
 • RHINOSTOP HOT sadrži sorbitol (E420). Ako Vam je ljekar rekao da imate bolest tzv. nepodnošenja nekih šećera, prije nego što počnete primjenjivati ovaj lijek posavjetujte se sa svojim ljekarom.

 

Za osobe koje se bave sportom

Primjena lijeka bez terapijske potrebe predstavlja doping i može dovesti do pozitivnih rezultata antidoping testova.

Uvijek primijenite ovaj lijek tačno onako kako je opisano u ovom uputstvu ili kako Vam je rekao ljekar ili farmaceut. Provjerite s ljekarom ili farmaceutom ako niste sigurni.

 

Primjena u odraslih: Preporučena doza je 1 vrećica 2-3 puta na dan tokom najviše 5 dana liječenja.

 

Primjena u adolescenata starijih od 12 godina: Preporučena doza je 1 vrećica 2-3 puta na dan tokom najviše 3 dana liječenja.

 

Primjena u djece mlađe od 12 godina: RHINOSTOP HOT se ne smije primjenjivati u djece mlađe od 12 godina.

 

Kako uzimati RHINOSTOP HOT

RHINOSTOP HOT se uzima oralno (na usta).

Sadržaj vrećice (granule) potrebno je otopiti u čaši vode i odmah popiti. Može se koristiti i topla voda.

Pazite da ne prekoračite preporučene doze bez savjetovanja s ljekarom i uzimajte ovaj lijek samo kratkoročno.

Obratite se Vašem ljekaru ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon maksimalno preporučenog perioda liječenja, ako se simptomi jave ponovo ili ako primijetite pojavu novih simptoma.

 

Ako primijenite više lijeka RHINOSTOP HOT nego što ste trebali

Ako ste slučajno/nehotično uzeli previsoku dozu lijeka RHINOSTOP HOT, odmah se javite Vašem ljekaru ili u najbližu bolnicu.

 

Rizik je veći u pacijenata starije životne dobi, u djece, u pacijenata koji imaju problema s jetrom, u alkoholičara, u pothranjenih i u pacijenata koji koriste lijekove koji djeluju na jetru.

 

Prvi simptomi uzrokovani pretjeranom dozom su:

 • bljedilo;
 • mučnina, povraćanje, smanjenje ili gubitak apetita;
 • bol u stomaku.

 

Predoziranje, također, može uzrokovati:

 • poremećaje srčanog ritma (palpitacije, aritmije);
 • upalu gušterače (pankreatitis);
 • razdražljivost, nemir, uzbuđenje;
 • tremor (drhtanje);
 • konvulzije (grčeve);
 • povišen krvni pritisak;
 • poteškoće pri mokrenju;
 • toksično djelovanje na jetru;
 • teško zatajenje bubrega;
 • oštećenje mozga (encefalopatija);
 • komu;

 

Na osnovu Vašeg stanja, ljekar će odrediti terapiju predoziranja lijekom RHINOSTOP HOT.

 

Ako ste zaboravili primijeniti RHINOSTOP HOT

 

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

 

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se ljekaru ili farmaceutu.

Kao i svi drugi lijekovi, tako i RHINOSTOP HOT može izazvati neželjena djelovanja, mada se ona neće javiti u svih osoba.

 

Rijetka neželjena djelovanja (mogu se javiti u do 1 od 1.000 osoba)

 • alergijske reakcije, uključujući oticanje kože ili sluzokože (angioedem);
 • nervoza, nesanica, tjeskoba, uznemirenost, halucinacije, posebno u djece;
 • vrtoglavica;
 • glavobolja;
 • tremor (drhtanje);
 • poremećaji srčanog ritma (tahikardija, palpitacije);
 • povišen krvni pritisak;
 • povraćanje, mučnina, suhoća usta;
 • povišen nivo pojedinih jetrenih enzima, što je vidljivo kroz laboratorijske testove;
 • osip na koži, eritem, urtikarija, svrbež;
 • poteškoće pri mokrenju, posebno u pacijenata s uvećanjem prostate (hipertrofija prostate).

 

Vrlo rijetka neželjena djelovanja (mogu se javiti u do 1 od 10.000 osoba)

 • smanjenje broja trombocita u krvi (trombocitopenija);
 • smanjenje broja bijelih krvnih ćelija (leukopenija, agranulocitoza);
 • smanjenje broja svih krvnih ćelija (pancitopenija);
 • ozbiljne kožne reakcije.

 

Neželjena djelovanja nepoznate učestalosti (učestalost javljanja ne može biti definisana iz dostupnih podataka)

 • ozbiljna i iznenadna alergijska reakcija (anafilaktički šok);
 • ozbiljna kožna reakcija (Stevens-Johnsonov sindrom);
 • ozbiljna alergijska reakcija koja zahvata kožu i sluzokože, što, također, može biti fatalno (toksična epidermalna nekroliza);
 • iznenadna pojava vrućice, crvenila kože ili mnoštva malih gnojnih prištića (mogući simptomi akutne generalizirane egzantematozne pustuloze - AGEP) mogu se javiti unutar prva 2 dana liječenja. Vidjeti dio 2. Prestanite primjenjivati lijek u slučaju nastanka tih simptoma i odmah se obratite svom ljekaru ili potražite medicinsku pomoć;
 • upala debelog crijeva zbog nedovoljne opskrbe krvlju (ishemijski kolitis);
 • smanjen protok krvi do optičkog živca (ishemijska optička neuropatija).

 

Ostala neželjena djelovanja koja se mogu javiti nakon primjene lijeka RHINOSTOPHOT:

 • znojenje;
 • žeđ;
 • bol u području srca (prekordijalni bol);
 • poteškoće pri mokrenju;
 • mišićna slabost;
 • proširene zjenice;
 • želučane tegobe;
 • teški poremećaji srčanog ritma (ventrikularna aritmija);
 • alergijska reakcija koja uključuje kožu i sluznicu (multiformni eritem);
 • otok grkljana (larinksa);
 • ozbiljna i iznenadna alergijska reakcija koja uzrokuje kolaps i koja može biti fatalna (anafilaktički šok);
 • anemija;
 • pogoršanje rada jetre, upala jetre (hepatitis);
 • oslabljena funkcija bubrega:

- teško zatajenje bubrega;

- teška upala bubrega (intersticijalni nefritis);

- prisustvo krvi u mokraći (hematurija);

- prekid mokrenja (anurija).

 

Prijavljivanje sumnje na neželjena djelovanja lijeka

U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ili farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o lijeku, kao i one koje jesu.

 

RHINOSTOP HOT morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

Čuvati na temperaturi do 30 °C.

Rok trajanja: 36 mjeseci.

Šta RHINOSTOP HOT sadrži

1,5 g granula za oralnu otopinu (1 vrećica) sadrži: paracetamola 500 mg

pseudoefedrin hidroklorida 60 mg.

 

RHINOSTOP HOT sadrži sljedeće pomoćne supstance: saharozu, limunsku kiselinu, aromu tropskog voća, aromu grejpa, sorbitol (E420), aspartam (E951), sukralozu, saharin natrij, polisorbat 20, prašak cvekle, riboflavin natrij fosfat.

 

 

 

Kako RHINOSTOP HOT izgleda i sadržaj pakovanja  

Granule žute do tamnožute boje.

Vrećice od termoformirajuće višeslojne folije.

Pakovanje od 8 vrećica.

 

Režim izdavanja lijeka

Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta.

 

Ime i adresa nositelja dozvole za stavljanje u promet gotovog lijeka

Bosnalijek d.d.,

Jukićeva 53, Sarajevo,

Bosna i Hercegovina

 

Ime i adresa proizvođača lijeka

Bosnalijek d.d.,

Jukićeva 53, Sarajevo,

Bosna i Hercegovina

Broj i datum dozvole za stavljanje lijeka u promet

04-07.3-2-3910/22 od 09.10.2023.

 

Datum revizije uputstva

09.10.2023.

FAQ

Rhinostop HOT

Zaposlen sam kao vozač taksija, radim u različitim vremenskim i klimatskim prilikama, u kontaktu sam sa mnogo ljudi, i dešava se da sam često prehlađen, i po desetak puta godišnje. Zato često koristim različite lijekove kako bih se riješio neugodnih simptoma prehlade, ali nakon nekih osjećam jaču pospanost, ponekad do nesposobnosti za vožnju, što u mom poslu nije poželjno. Moj doktor mi je skrenuo pažnju da je to mogući neželjeni efekat lijekova koje sam uzimao i preporučio mi je da u apoteci upitam za lijekove protiv simptoma prehlade i gripe koji ne izazivaju pospanost. Šta mi vi savjetujete?

Tačno je da neki proizvodi koji se koriste u samoliječenju prehlade i gripe i koji se nabavljaju u apoteci sadrže komponentu hlorfenamin zbog koje se čovjek može osjetiti pospanim. Kod osoba koje upravljaju motornim vozilima, uređajima, rukuju raznim alatima i mašinama ili obavljaju poslove koji zahtijevaju budnost, koncentraciju i pažnju preporučuje se primjena lijeka Rhinostop® HOT koji ne sadržava komponente koje mogu izazvati pomenuto neželjeno djelovanje.

Rinostop HOT

Molim Vas za jedan savjet. Imam 31 godinu, domaćica sam i majka sam troje školske djece. Borim se sa hroničnim sinusitisom, a svi simptomi se jako pogoršavaju kod prehlada koje su dosta česte. Tada osjećam da mi je cijela glava ispunjena ogromnom količinom tečnosti zbog čega imam glavobolju u području čela i nosa. Uzmem antibiotik po preporuci ljekara kada je u pitanju pogoršanje sinusitisa, međutim najteže mi je u zimsko doba kada vladaju epidemije prehlada. Nemam problem sa kašljem koliko osjećam da mi je cijela glava zapušena, i uz glavobolju to me onesposobljava u obavljanju čak i minimalnih aktivnosti po kući. Također, moje prehlade traju dugo, po 10 dana, a simptomi su najteži po noći. Nedavno sam vidjela u apoteci reklamu Rhinostop® HOT. Da li je to proizvod koji će mi pomoći?

Upravo u sastavu proizvoda Rhinostop® HOT nalazimo kombinaciju paracetamola i pseudoefedrina, dvije komponete koje vam mogu biti od pomoći. Rhinostop® HOT je namijenjen za liječenje simptoma prehlade i gripe kod izraženih simptoma zapušenog nosa, glavobolje zbog otečenog i neprohodnog nosa i sinusa ispunjenih prekomjernim sekretom. Otklanjanje ovih neugodnih simptoma olakšaće vaš san i spavanje.
Pseudoefedrin smanjuje sekreciju iz nosa i sinusa, poboljšava njihovu prohodnost te olakšava disanje, dok paracetamol ublažava glavobolju kod prehlade i gripe, kao i druge prisutne bolove naročito zglobova i mišića.
Optimalan sastav i koncentracija aktivnih komponenti pomažu u smanjenju simptoma od strane nosa i sinusa koji se najčešće javljaju veoma rano kod virusnih infekcija disajnog sistema i koji se očituju kao osjećaj težine u glavi i bol u sinusima.
Rhinostop® HOT dolazi u formi granula u kesicama za pripremu napitka. Pijenje dovoljno tekućine i dobra hidratacija sluznice je važna kod liječenja simptoma upale gornjih disajnih puteva, pa će vam napitak Rhinostop® HOT donijeti dvostruku korist.

Rhinostop HOT

Imam 42 godine, zdrava sam i u usponu u svojoj menadžerskoj karijeri. Moja primanja su vezana za rezultate i puno vremena provodim radeći na terenu. U jesen i zimu, zbog čestih promjena temperature boravkom u toplim i zagrijanim prostorijama i napolju na hladnom zraku, lako se prehladim - moji disajni organi su jednostavno preosjetljivi i često sam prisiljena ostati kod kuće. Postoji li neki proizvod koji mogu kupiti samostalno u apoteci, a koji će brzo otkloniti simptome prehlade tako da mogu nastaviti raditi neometano?

Obzirom da ste jako zaposleni i da vam je odsustvovanje s posla neka vrsta luksuza kojeg si ne možete priuštiti, Rhinostop® HOT može biti pravo rješenje za Vaše probleme. Rhinostop® HOT se primjenjuje veoma jednostavno, pošto su u pitanju kesice sa granulama, koje se otope u čaši hladnog ili toplog napitka. Otopljeni paracetamol, u obliku toplog napitka, djeluje nekoliko puta brže u odnosu na paracetamol u standardnim tabletama. Doza od 500 mg paracetamola u lijeku Rhinostop® HOT će djelovati jače i duže u odnosu na druge slične preparate koje možete naći u apotekama. Rhinostop® HOT će brzo i efikasno otkloniti neugodne simptome i moći ćete nastaviti obavljati svoje poslove, neometano i bez prekidanja.

Rinostop HOT

Pažnju mi privlače reklame za različite proizvode za liječenje prehlade koji sadržavaju vitamin C, kao i savjeti da je u liječenju takvih akutnih stanja poželjno unositi veće količine vitamina C. Zbog toga me interesuje da li je vitamin C neophodna komponenta u sastavu takvih proizvoda i da li je bolje unositi vitamin C prirodnog porijekla? Da li vitamin C ulazi u sastav proizvoda Rhinostop® HOT?

Mnogi proizvodi koji su namijenjeni liječenju simptoma prehlade i gripe sadržavaju vitamin C. Ti proizvodi su najčešće u obliku šumećih tableta ili granula u kesicama i namijenjeni su za primjenu u toplom ili vrućem napitku, najčešće čaju i vodi. Međutim, za sada nema čvrstih naučnih dokaza da vitamin C (u količinama koje se najčešće nalaze u kombinovanim proizvodima za liječenje prehlade) liječi ili smanjuje trajanje virusnih infekcija, u koje spadaju gripa i prehlada.
Osim toga, vitamin C je osjetljiv na toplotu, te ga temperatura viša od 60 °C razara i čini nedjelotvornim, što čini upitnim svrsishodnost primjene vitamina C u sastavu vrućih napitaka i drugih formi nekih proizvoda koji se koriste u liječenju simptoma prehlade i gripe.
Dakle, uloga vitamina C u liječenju virusnih infekcija gornjih disajnih puteva nije dokazana, a Rhinostop® HOT ne sadrži vitamin C.

 

Kontakt

Jukićeva 53, 71000 Sarajevo

+387 33 254-400

info@rhinostop-hot.ba

Your browser does not support JavaScript!. Please enable javascript in your browser in order to get form work properly.