Rhinostop® HOT

Rhinostop HOT pakovanje - lijek protiv prehlade i gripe

Rhinostop® HOT se primjenjuje za brzo i efikasno liječenje simptoma prehlade i gripe.

Rhinostop® HOT je specijalno kreirana formulacija za sve one koji nemaju vremena biti bolesni!

 • Brže i jače otklanja simptome prehlade i gripe
 • Otapa se i u toploj i u hladnoj vodi

Rhinostop® HOT višekomponentne granule u vrećicama omogućavaju brzo i efikasno poboljšanje zdravstvenog stanja pacijenta i što brži povratak normalnom funkcioniranju i obavljanju svakodnevnih aktivnosti.

Rhinostop HOT pakovanje - lijek protiv prehlade i gripe

Rhinostop® HOT sadržava (u jednoj vrećici):

 • paracetamol (500 mg) – analgetik i antipiretik koji snižava povišenu tjelesnu temperaturu, otklanja glavobolju i bolove u mišićima i zglobovima
 • pseudoefedrin (60 mg) – dekongestiv koji smanjuje otok disajnih puteva, poboljšava njihovu prohodnost, smanjuje prekomjerni sekret u nosnim sinusima, olakšava disanje

Rhinostop® HOT je obogaćen aromom tropskog voća i grejpa

Za više informacija o neželjenim efektima, upozorenjima i kontraindikacijama za primjenu pogledajte Uputstvo za pacijenta.

Šta je gripa?

Sta je gripa - lijek protiv prehlade i gripe

Gripa (influenca) je veoma zarazna virusna infekcija disajnih puteva i organa. Procjenjuje se da 5-20% stanovništva svake godine oboli od gripe. Osnovne karakteristike gripe su nagli početak i povišena tjelesna temperatura, bolovi u mišićima, grlobolja i u početku suhi kašalj (bez iskašljavanja sadržaja).

Bolest se javlja kod svih uzrasta. Iako kod većine osoba bolest traje samo nekoliko dana, kod nekih osoba bolest može imati teži, ozbiljniji tok, što zahtijeva smještaj i boravak u bolnici. Gripa može prerasti u upalu pluća, pa čak dovesti i do smrti.

Virusi gripe (influence) dijele se na tri tipa: A, B i C. Tipovi A i B su odgovorni za epidemije bolesti koja se javlja gotovo tokom svake zime. Virusi tipa A predstavljaju najvirulentnije humane patogene i uzrokuju najčešće i najteže bolesti kod ljudi. Sporija mutacija virusa tipa B uz manji broj prijenosnika sprečava pandemije gripe tipa B. Tip C uzrokuje blagu ili nesimptomatsku bolest. Ne uzrokuje epidemije i nema značajnog uticaja na javno zdravlje, poput tipa A ili B.

Sta je gripa - lijek protiv prehlade i gripe

Genom virusa gripe tipa A sadrži 11 gena koji kodiraju sintezu 11 genskih proizvoda (proteina), od kojih su najvažniji hemaglutinin (HA) i neuraminidaza (NA). HA i NA nalaze se na vanjskoj strani virusnih čestica: HA posreduje kod spajanja virusa sa ciljnom ćelijom na sluznici disajnog trakta i kod ulaska virusnog genoma u tu ćeliju, dok je NA zadužena za ispuštanje virusnog sadržaja iz zaraženih ćelija i širenje zaraze na nezaražene ćelije i osobe. HA i NA su i antigeni protiv kojih organizam razvija antitijela (važno za razvoj imuniteta i vakcina), ciljno su mjesto djelovanja antivirusnih lijekova, a služe i kao osnova za serološku klasifikaciju na podtipove i sojeve virusa tipa A (postoji 16 H i 9 N poznatih podtipova, ali samo su H 1, 2 i 3, odnosno N 1 i 2 zabilježeni kod ljudi).

Sojevi koji se lako prenose među ljudima (npr. H1N1) posjeduju HA koja se veže na ćelije sluznice u gornjem dijelu disajnog trakta, kao što su nos, grlo ili usta. S druge strane, virulentni i visoko smrtonosni soj (npr. H5N1 soj tzv. ptičije gripe) veže se na ćelije koje se nalaze dublje, u plućima. Ova razlika u mjestu ulaska virusa vjerovatno je djelimično odgovorna za činjenicu da H5N1 soj uzrokuje teške oblike bolesti s virusnim upalama pluća (koji se teže prenose), dok H1N1 uzrokuje nešto lakše oblike bolesti (koji se brzo prenose putem kašljanja i kihanja).

Virusi gripe kontinuirano mutiraju i mijenjaju se, što onemogućava da “stara” antitijela, stečena nakon ranije preležane infekcije kao rezultat odbrambenog imunog odgovora organizma, u potpunosti prepoznaju “nove” (mutirane) viruse i djeluju protiv njih. Tako ista osoba može oboljeti od gripe i više puta. Kako god, stara antitijela omogućuju samo kratkotrajnu i djelimičnu zaštitu od ponovne infekcije virusom gripe.

Trenutno tri različita virusa gripe kruže svijetom: dva tipa A i jedan virus tipa B. S ciljem sprečavanja bolesti, svake godine se priprema nova vrsta vakcine koja sadržava sojeve onih tipova virusa za koje se očekuje da će uzrokovati epidemiju tokom te godine.

Šta je to sezona gripe?

Gripa se svake godine širi epidemijski. Svake godine se 3 do 5 miliona ljudi ozbiljno razboli od gripe, od čega 250.000 do 500.000 ljudi umire. U sjevernim i južnim dijelovima planete epidemije se obično dešavaju u zimskom periodu (sezonska gripa), dok se u oblastima oko ekvatora epidemije mogu razvijati u bilo koje doba godine.

Epidemije širokih razmjera koje prelaze granice kontinenata, poznate kao pandemije, postaju sve češće. U 20. stoljeću došlo je do tri pandemije gripe: španska gripa iz 1918. godine (tip A/H1N1), azijska gripa iz 1958. godine (tip A/H2N2), te hongkongška gripa iz 1968. godine (tip A/H3N2), a svaka od njih odnijela je više od milion života. Epidemija tzv. svinjske gripe (tip A/H1N1) 2009. godine također je prerasla u pandemiju (osim ljudi, od gripe mogu oboljeti i mnoge životinje; epidemije kod svinja uobičajena su pojava, a ptice se smatraju osnovnim životinjskim rezervoarom virusa gripe).

Ukupan broj umrlih u pandemiji u periodu 1918–1919. godine nije poznat, ali se procjenjuje na više od 20 miliona ljudi (oko 2,5-5% ukupnog broja tadašnje cjelokupne svjetske populacije). Moderni način i dinamika kretanja ljudi doprinose bržem širenju virusa i lakšem prelasku kontinentalnih granica. Jedna naučna studija procijenila je da bi danas jedna pandemija gripe, izazvana sojem virusa visoke virulencije – slične onoj iz 1918. godine, mogla usmrtiti čak 50 do 80 miliona ljudi.

Koje osobe imaju veći rizik obolijevanja od gripe?

Osobe koje imaju povećani rizik obolijevanja od gripe, odnosno kod kojih postoji rizik da bi gripa mogla dovesti do komplikacija koje se mogu razviti u ozbiljnu i opasnu bolest nazivamo visokorizičnim osobama. Takvim se osobama preporučuje vakcinacija protiv gripe, kako bi ojačale svoj imunitet i time značajno smanjile rizik da se kod njih razvije ozbiljniji, teži oblik bolesti sa komplikacijama ili smrtnim ishodom. Smrtni ishod kod gripe češći je kod djece (njihov odbrambeni sistem još je nedovoljno razvijen) i kod mladih, starijih i osoba s drugim zdravstvenim problemima.

Kako se dijagnosticira gripa?

Dijagnoza gripe postavlja se na osnovu vodećih simptoma i znakova tokom epidemije gripe. Budući da simptomi gripe mogu imitirati simptome drugih bolesti, uvijek je dobro javiti se ljekaru. Virusna infekcija može se potvrditi analizom uzoraka iz grla, pljuvačke ili nosa. Postoji više testova na osnovu kojih se može brzo utvrditi prisustvo virusa. Ipak, infekcija može biti prisutna čak i ako su nalazi negativni. Polimerazna lančana reakcija (PCR) koja detektira ribonukleinsku kiselinu virusa predstavlja precizniju metodu.

Komplikacije gripe

Posljedice djelovanja virusa gripe ozbiljnije su i duže traju od onih koje izazivaju virusi prehlade. U svakom slučaju, većina oboljelih od gripe u potpunosti se oporavi nakon jedne do dvije sedmice. Međutim, manji broj bolesnika, prvenstveno osobe starije od 50 godina, trudnice i mala djeca te osobe bilo koje starosne dobi koje pate od hroničnih bolesti ili slabog imuniteta podložnije su komplikacijama gripe. Komplikacije mogu uključivati virusnu upalu pluća i/ili bronhija, sekundarnu bakterijsku upalu pluća, infekciju sinusa i uha… Gripa može pogoršati prethodno prisutne hronične zdravstvene probleme, naročito one vezane za disajni sistem i srce, kao što su npr. astma, emfizem, hronični bronhitis, angina pektoris, popuštanje srca. Pušači češće obolijevaju od gripe i skloniji su ozbiljnijem toku bolesti i većoj smrtnosti od gripe.

U nekim slučajevima autoimuna reakcija potaknuta infekcijom virusom gripe može doprinijeti razvoju komplikacija, kao što je npr. Guillain-Barréov sindrom (gubitak refleksa i paraliza cijelog tijela, koja započinje u nogama, a potom se širi na gornje udove i lice). Smatra se da je ovaj sindrom i rijetka nuspojava vakcine protiv gripe.

Šta je prehlada?

Sta je prehlada - lijek protiv prehlade i gripe

Prehlada (nazofaringitis, rinofaringitis ili akutna viroza) predstavlja zaraznu virusnu bolest gornjeg disajnog sistema. Pogađa uglavnom sluznicu nosa, a osnovni simptomi uključuju grlobolju, začepljenost ili curenje iz nosa, kihanje i kašalj. Virus prehlade može zahvatiti i oči (konjuktivitis) i sinuse (sinusitis). Simptomi obično nestaju u roku od nekih 7 do 10 dana, iako neki mogu potrajati i do tri sedmice. U odnosu na gripu, prehlada predstavlja lakšu bolest.

Prehlada je jedna od najčešćih bolesti, koja uzrokuje više posjeta ljekarima i izostanaka iz škole ili s posla nego ijedna druga bolest (na prehladu otpada 40% izostanaka s posla u SAD-u). Prehlada se lako i brzo prenosi i širi. Prema statističkim podacima, odrasla osoba u prosjeku oboli od prehlade 2 do 4 puta godišnje, a djeca u kolektivima i do 12 puta godišnje. Procjenjuje se da stanovnici BiH godišnje prebole više od 10 miliona prehlada.

Prehladu može uzrokovati više od 200 različitih virusa sa sposobnošću da dovedu do upale sluznice nosa i grla. Među svim tim virusima većinu prehlada uzrokuju tzv. rinovirusi (30-80% slučajeva) i koronavirusi (oko 15%), adenovirusi (5%) te rijetko humani virusi parainfluence, respiratorni sincicijski virus, enterovirusi, metapneumovirusi… Obično je prisutno više od jednog virusa.

Sta je prehlada - lijek protiv prehlade i gripe

Šta je to sezona prehlade?

Sklonost obolijevanju od prehlade veća je tokom jeseni i zime, od septembra do marta ili aprila. Međutim, premda preovladava mišljenje da hladno vrijeme i pothlađivanje uzrokuju prehladu, to ipak nije tačno. Veća učestalost obolijevanja tokom ovih hladnijih mjeseci može se pripisati činjenici da ljudi više vremena provode u zatvorenim prostorima, jedni drugima u blizini. Ovo je i vrijeme nastave u školama, što još više povećava izloženost virusima. Također, u uvjetima manje vlažnosti zraka dolazi do sušenja nosnih prolaza, što ih čini osjetljivijim na infekciju, a takvi uvjeti pogoduju i razvoju i širenju virusa.

Koje osobe imaju veći rizik obolijevanja od prehlade?

Zbog nezrelijeg i nerazvijenijeg imunog sistema, te bliskog fizičkog kontakta u školama i vrtićima, djeca češće obolijevaju od prehlade. Tokom jedne godine u prosjeku svako dijete ima 6-10 prehlada (školska djeca čak i do 12 prehlada u toku godine), dok odrasla osoba u prosjeku preboli 2-4 prehlade godišnje.

Slabiji imunitet, manjak sna i pothranjenost povezani su s većim rizikom razvijanja infekcije nakon izlaganja rinovirusima. Dojenje smanjuje rizik nastajanja komplikacija poput akutne upale srednjeg uha i infekcija donjeg dijela disajnog sistema, te se preporučuje da se dojenje ne prekida čak ni kada novorođenče ima prehladu.

Kako se dijagnosticira prehlada?

Dijagnoza većine prehlada postavlja se na osnovu simptoma. Izolacija virusa koji uzrokuju prehladu sprovodi se veoma rijetko. Obično nije moguće utvrditi isključivo na osnovu simptoma o kojem se virusu radi. Prehlade mogu ličiti na neke bakterijske infekcije, alergije i druga medicinska stanja, te je uvijek dobro konsultirati se s ljekarom.

Komplikacije prehlade

Prehlada je općenito blaga bolest koja uglavnom prestaje spontano. Većina simptoma nestaje u narednih 7 dana. 50% bolesnika ozdravi u roku od 10 dana, a 90% u roku od 15 dana. Prehlada se može zakomplicirati sekundarnom bakterijskom infekcijom koja može zahtijevati antibiotski tretman, i to infekcijom srednjeg uha (u 30% slučajeva) i sinusa (u 8% slučajeva). Ukoliko je prehlada praćena visokom tjelesnom temperaturom, bolom u sinusima, uvećanim limfnim žlijezdama i produktivnim kašljem, to može ukazivati na nastanak komplikacije koja zahtijeva dodatni tretman.

O simptomima gripe i prehlade

Koji su simptomi prehlade?

Simptomi prehlade i gripe - curenje iz nosa - visoka temperatura

Simptomi i liječenje prehlade opisani su još u drevnom staroegipatskom spisu – Ebersovom papirusu, najstarijem postojećem medicinskom tekstu koji datira još iz 16. stoljeća prije nove ere.

Uz napomenu da postoje individualne razlike u ispoljavanju simptoma, najčešći simptomi prehlade su:

 • začepljen nos ili curenje iz nosa,
 • osjećaj grebanja, peckanja, štipanja u grlu,
 • kihanje,
 • suzenje,
 • povišena tjelesna temperatura,
 • grlobolja,
 • umjereni suhi kašalj,
 • bolovi u mišićima i kostima,
 • glavobolja,
 • umor,
 • osjećaj hladnoće/drhtavica,
 • vodenast sekret iz nosa postaje gušći i mijenja boju u žućkastu ili zelenkastu.
Simptomi prehlade i gripe - curenje iz nosa - visoka temperatura

Simptomi prehlade obično se počinju javljati dva do tri dana nakon ulaska virusa u organizam i mogu imati različito trajanje, od nekoliko dana do nekoliko sedmica. Prehlada obično počinje osjećajem umora, osjećajem hladnoće, kihanjem i glavoboljom. Često se javlja i grlobolja, nakon čega slijede simptomi kao što su curenje iz nosa i kašalj, koji se pojavljuju u roku od dva ili više dana. Simptomi mogu početi u roku od 16 sati nakon izlaganja virusima, a obično dosežu vrhunac 2 ili 4 dana nakon početka infekcije. Obično prestaju u periodu od 7 do 10 dana, ali katkad mogu trajati i do tri sedmice. Prosječno trajanje kašlja je oko 2 sedmice, a u nekim slučajevima pacijenti razviju postvirusni kašalj, koji može biti prisutan i nakon što se infekcija izliječi. Kod djece u 35-40% slučajeva kašalj traje duže od 10 dana, a kod 10% njih može trajati i duže od 25 dana. Jedan broj virusa koji uzrokuju običnu prehladu može dovesti i do asimptomatskih infekcija. Procenat asimptomatskih infekcija veći je kod starijih osoba, zbog slabijeg imuniteta. Budući da simptomi prehlade mogu imitirati simptome drugih bolesti, dobro je javiti se ljekaru.

Koji su simptomi gripe?

Simptome gripe prvi put je jasno opisao Hipokrat prije otprilike 2.400 godina.

Premda se gripa smatra bolešću disajnih puteva, simptomi upućuju na zahvaćenost cijelog tijela. Bolest uglavnom nastupa naglo. Simptomi obično počinju dva dana nakon izlaganja virusu i uglavnom traju manje od jedne sedmice. Kašalj i osjećaj umora mogu potrajati i duže. Uz napomenu da postoje individualne razlike u ispoljavanju simptoma, koji mogu varirati od blagih to izrazito teških, najčešći simptomi gripe su:

 • visoka tjelesna temperatura (uglavnom počinje drhtavicom),
 • glavobolja,
 • curenje iz nosa ili začepljen nos,
 • povremeno kihanje,
 • kašalj, često jako izražen i težak,
 • bolovi i probadanja u mišićima, uglavnom u leđima i nogama,
 • opći umor,
 • ponekad grlobolja,
 • izrazita slabost, iscrpljenost.

Kod prosječne osobe simptomi gripe dostižu vrhunac trećeg dana. Visoka tjelesna temperatura i bolovi obično traju tri do pet dana, ali kašalj i osjećaj umora mogu trajati znatno duže, i po nekoliko sedmica. Mada gripa može dovesti do pojave mučnine, bola u stomaku, povraćanja i proljeva, ovi simptomi veoma su rijetko izraženi kod odraslih, ali se mogu javiti kod djece i mogu biti veoma izraženi kod one djece koja boluju od gripe uzrokovane virusom tipa B. Pojmovi kao što su “stomačna gripa” ili “24-satna gripa” netačni su nazivi koji se često koriste da bi se opisali slični simptomi kod bolesti gastrointestinalnog trakta uzrokovane drugim mikroorganizmima.

Oko 30% osoba koje boluju od gripe nemaju simptome. S druge strane, gripa može direktno uzrokovati virusnu upalu pluća uz otežano disanje. Ukoliko se čini da se bolesnik počinje oporavljati, a potom se povišena tjelesna temperatura vrati, to predstavlja znak da je možda riječ o sekundarnoj bakterijskoj upali pluća.

Kako se liječe prehlada i gripa?

Liječenje prehlade

Topli napitak za prehladu i gripu - Rhinostop HOT

Trenutno ne postoji antivirusni lijek koji bi mogao izliječiti prehladu ili skratiti njeno trajanje. Ne postoji ni lijek koji trenutno otklanja simptome prehlade i gripe. Ipak, raspoloživ je veliki broj lijekova i tremana koji pomažu da se ublaže simptomi prehlade (simptomatska terapija):

 • bezreceptni lijekovi:
  • višekomponentni kombinovani preparati (uglavnom namijenjeni liječenju više simptoma odjednom), npr. Rhinostop®, Rhinostop® HOT
  • dekongestivi (protiv začepljenosti nosa), npr. Xilozin®, RINOBACT®, Lynase®, Reukap®
  • antitusici (protiv suhog kašlja) i sekretolitici/ekspektoransi (podstiču produktivni kašalj i olakšavaju iskašljavanje), npr. Bronchobos®
  • antihistaminici (protiv pojačane sekrecije sadržaja iz nosa, protiv kašlja), npr. Alerix®, LOSTOP®
  • analgetici i antipiretici (ublažavaju bolove i snižavaju povišenu tjelesnu temperaturu), npr. Paracetamol BOSNALIJEK®
  • peroralni antiseptici (protiv grlobolje), npr. Lysobact® lozenge, Lysobact DUO®, Lysobact Spray®, Lysobact COMPLETE Spray®, Lysobact P Spray®
  • topikalni preparati poput krema ili gelova za oštećenu/ispucalu kožu oko nosnica, npr. Lysobact® krema
 • odmaranje
 • pojačan unos tekućine
 • izbjegavanje konzumiranja alkohola i duhanskih proizvoda
Topli napitak za prehladu i gripu - Rhinostop HOT

Kod djece s povišenom temperaturom ne smiju se primjenjivati preparati na bazi acetilsalicilne kiseline, jer kod primjene tokom virusnih infekcija u djece mogu dovesti do razvoja Reyevog sindroma, potencijalno veoma ozbiljnog, čak i smrtonosnog poremećaja. Nadalje, stručnjaci ne preporučuju primjenu acetilsalicilne kiseline, ili bilo kojeg preparata koji sadrži acetilsalicilnu kiselinu, kod bilo kakve virusne infekcije (poput gripe, osipnih bolesti…) u djece mlađe od 12 godina.

Liječenje gripe

Ljekar može odrediti specifičan tretman gripe na osnovu:

 • godina starosti pacijenta, ukupnog zdravstvenog stanja i prethodne medicinske historije
 • tipa i proširenosti gripe, te težine simptoma
 • individualne podnošljivosti određene farmakoterapije i/ili terapijskih procedura
 • očekivanog toka bolesti
 • Vašeg mišljenja ili preferencija

Cilj liječenja gripe jeste spriječiti ili ublažiti razvoj težih simptoma. Tretman može sadržavati:

 • bezreceptne lijekove:
  • višekomponentni kombinirani preparati (uglavnom namijenjeni liječenju više simptoma odjednom), npr. Rhinostop®, Rhinostop® HOT
  • dekongestivi (protiv začepljenosti nosa), npr. Xilozin®, Rinobact®, Lynase®, Reukap®
  • antitusici (protiv suhog kašlja) i sekretolitici/ekspektoransi (podstiču produktivni kašalj i olakšavaju iskašljavanje), npr. Bronchobos®
  • antihistaminici (protiv pojačane sekrecije sadržaja iz nosa, protiv kašlja), npr. Alerix®, Lostop®
  • analgetici i antipiretici (ublažavaju bolove i snižavaju povišenu tjelesnu temperaturu), npr. Paracetamol BOSNALIJEK
  • peroralni antiseptici (protiv grlobolje), npr. Lysobact® lozenge, Lysobact DUO®, Lysobact Spray®, Lysobact COMPLETE Spray®, Lysobact P Spray®
 • odmaranje
 • pojačan unos tekućine
 • izbjegavanje konzumiranja alkohola i duhanskih proizvoda
 • lijekove na recept – antivirotici (lijekovi koji djeluju protiv virusa), koji ponekad mogu malo skratiti trajanje bolesti, ali je ne mogu izliječiti. Postoje četiri lijeka odobrena za ovu namjenu. Kako neki od ovih lijekova imaju nejasan odnos koristi i rizika – nemaju dokazan utjecaj na smanjenje rizika od razvoja komplikacija ili hospitalizacija, mogu izazvati neke teže neželjene efekte ili se moraju primjenjivati s posebnim oprezom kod nekih grupa pacijenata ili mogu biti neefikasni zbog postojanja otpornosti nekih virusa – ove lijekove može propisati samo ljekar.

Kako razlikovati gripu od prehlade?

Simptomi prehlade i gripe - kako razlikovati gripu od prehlade - curenje iz nosa - visoka temperatura

Gripa i prehlada su dvije različite bolesti. Prehlada je relativno bezazlena i uobičajeno prolazi sama od sebe u roku od nekoliko dana, iako ponekad može doći do komplikacija, od kojih se načešće javlja infekcija uha. Gripa je nešto ozbiljnija bolest, koja također može izazvati komplikacije, poput upale pluća, pa čak i smrti. Za razliku od gripe, simptomi prehlade su više posljedica imune reakcije na infekciju nego oštećenja tkiva prouzrokovanih samim virusom.

Međutim, simptomi gripe i prehlade često se preklapaju i treba uvidjeti ovu razliku, s tim da detaljnije praćenje simptoma može olakšati ispravnu dijagnozu. Iako nespecifični, najčešći simptomi gripe su povišena tjelesna temperatura i kašalj, barem u osoba mlađih od 60 godina, dok je kod prehlade kašalj blaži (odsutan u 50% slučajeva), temperatura rjeđe značajno izražena, dok uglavnom dominiraju simptomi vezani za sluznicu gornjeg disajnog trakta, nosa i grla.

Simptomi prehlade i gripe - kako razlikovati gripu od prehlade - curenje iz nosa - visoka temperatura
SIMPTOM PREHLADA GRIPA
Temperatura Rijetko u odraslih osoba – obično blago povišena,
često u male djece i starijih osoba te osoba narušenog zdravlja
Uvijek visoka
(viša od 39°C u trajanju od najmanje 3-4 dana)
Začepljen nos Uobičajeno Ponekad
Curenje iz nosa Uobičajeno Rijetko
Kihanje Uobičajeno Ponekad
Grlobolja Uobičajena Ponekad
Kašalj Blag do umjeren suhi kašalj
(bez iskašljavanja sekreta)
Uobičajen, suhi kašalj
koji najčešće prelazi u produktivni
Glavobolja Ponekad Uobičajena, dugotrajna
Bolovi u mišićima i kostima Ponekad, blagi Uobičajeni, često jaki
Umor i opća slabost Vrlo blagi Izraženi, mogu trajati čak i 2 do 3 sedmice
Izrazita iscrpljenost Nikada Na početku i tokom bolesti
SIMPTOM
Temperatura
PREHLADA Rijetko u odraslih osoba – obično blago povišena, često u male djece i starijih osoba te osoba narušenog zdravlja
GRIPA Uvijek visoka (viša od 39°C u trajanju od najmanje 3-4 dana)
Začepljen nos
PREHLADA Uobičajeno
GRIPA Ponekad
Curenje iz nosa
PREHLADA Uobičajeno
GRIPA Rijetko
Kihanje
PREHLADA Uobičajeno
GRIPA Ponekad
Grlobolja
PREHLADA Uobičajena
GRIPA Ponekad
Kašalj
PREHLADA Blag do umjeren suhi kašalj (bez iskašljavanja sekreta)
GRIPA Uobičajen, suhi kašalj koji najčešće prelazi u produktivni
Glavobolja
PREHLADA Ponekad
GRIPA Uobičajena, dugotrajna
Bolovi u mišićima i kostima
PREHLADA Ponekad, blagi
GRIPA Uobičajeni, često jaki
Umor i opća slabost
PREHLADA Vrlo blagi
GRIPA Izraženi, mogu trajati čak i 2 do 3 sedmice
Izrazita iscrpljenost
PREHLADA Nikada
GRIPA Na početku i tokom bolesti


Uputstvo za pacijenta

Topli napitak za prehladu i gripu - Bosnalijek

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas! Ovaj lijek možete kupiti bez ljekarskog recepta. Potrebno je da se pridržavate ovog uputstva kako bi primjenom lijeka dobili najbolje rezultate. Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovo da ga pročitate. Ako imate dodatnih pitanja obratite se ljekaru ili farmaceutu.

RHINOSTOP® HOT je analgetik (lijek za ublažavanje bola), antipiretik (lijek za snižavanje povišene tjelesne temperature) i nazalni dekongestiv (lijek koji smanjuje začepljenost nosa).

RHINOSTOP® HOT se primjenjuje za liječenje simptoma prehlade i gripe.

Upozorite ljekara ako primjenjujete druge lijekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosjetljivi ste na lijekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.

Nemojte primjenjivati RHINOSTOP® HOT
 • Ako ste alergični (preosjetljivi) na paracetamol, pseudoefedrin ili na bilo koju od pomoćnih supstanci u sastavu lijeka (sastav lijeka naveden je u dijelu 6.).
 • Ako primjenjujete lijekove protiv depresije koji se zovu inhibitori monoaminooksidaze (IMAO) ili ste ih primjenjivali tokom posljednjih 14 dana.
 • Ako ste trudni ili dojite (vidite dio "Trudnoća i dojenje").
 • Ako ste osoba (dijete) uzrasta ispod 12 godina.
 • Ako imate manifestirani (očiti) nedostatak enzima glukoza-6-fosfat dehidrogenaze.
 • Ako ste pacijent s teškim oblikom sljedećih bolesti:
  • Koronarna bolest (angina pektoris /vrsta bola u prsima/, prethodni infarkt miokarda/srčani napad)
  • Visok krvni pritisak
  • Aritmije (poremećaji srčanog ritma)
  • Insuficijencija (nedostatna aktivnost) jetre
  • Insuficijencija (nedostatna aktivnost) bubrega
  • Astma
  • Šećerna bolest
  • Poremećaji mokrenja uzrokovani povećanjem prostate ili drugim patološkim promjenama
  • Hemolitička anemija (smanjen broj crvenih krvnih zrnaca)
 • Ako imate hipertireozu (pojačana aktivnost štitne žlijezde).
 • Ako imate glaukom zatvorenog ugla (povišen pritisak u oku).
 • Ako imate feokromocitom (tumor nadbubrežne žlijezde).
 • Ako primjenjujete triciklične antidepresive (lijekove za liječenje depresije).
 • Ako primjenjujete beta-blokatore (lijekove za srce).
 • Ako primjenjujete druge simpatomimetičke lijekove.
Budite oprezni s RHINOSTOPOM® HOT

U toku primjene RHINOSTOPA® HOT, ne biste trebali primjenjivati bilo kakav drugi lijek koji sadrži paracetamol, jer primjena visokih doza paracetamola može izazvati ozbiljne
neželjene reakcije.

Rizik od ozbiljnih neželjenih djelovanja povećan je čak i kada se paracetamol primjenjuje zajedno s drugim analgeticima (lijekovima za liječenje bola) i antipireticima
(lijekovima za snižavanje povišene tjelesne temperature), pa stoga trebate izbjeći istovremenu primjenu RHINOSTOPA® HOT i takvih lijekova.

Neophodno je da se posavjetujete sa Vašim ljekarom prije primjene ovog lijeka, ako imate neku od sljedeće navedenih bolesti/poremećaja:

RHINOSTOP® HOT trebaju pažljivo primjenjivati pacijenti s:

 • Insuficijencijom (nedovoljnom aktivnošću) bubrega
 • Insuficijencijom (nedovoljnom aktivnošću) jetre
 • Akutnim hepatitisom (poremećajem u radu jetre)
 • Nedostatkom enzima glukoza-6-fosfat dehidrogenaze
 • Hemolitičkom anemijom (smanjenim brojem crvenih krvnih zrnaca)
 • Hroničnom pothranjenošću i dehidracijom (manjkom tjelesnih tekućina)
 • Kardiovaskularom bolešću (bolešću srca i krvnih žila), tahikardijom (ubrzanim radom srca) ili palpitacijama (osjećajem lupanja srca), anginom pektoris (vrstom bola u
  prsima), aritmijama (poremećajima srčanog ritma)
 • Šećernom bolešću
 • Uvećanjem prostate koje uzrokuje poremećaje mokrenja
 • Psihozom (gubitkom osjećaja za stvarnost)
 • Hipertireozom (pojačanom aktivnošću štitne žlijezde)
 • Astmom
 • Glaukomom (povišenim pritiskom u oku);
 • Visokim krvnim pritiskom

Ne primjenjujte istovremeno druge lijekove koji sadrže paracetamol, zbog rizika od ozbiljnog oštećenja jetre u slučaju predoziranja.

Za vrijeme primjene ovog lijeka trebate izbjegavati konzumaciju alkoholnih pića, jer alkohol uzet istovremeno s paracetamolom može uzrokovati oštećenje jetre.

Pacijenti koji su ovisni o alkoholu, trebaju primjenjivati paracetamol s oprezom.

Ovaj lijek trebaju oprezno primjenjivati pacijenti koji se liječe s drugim lijekovima koji imaju učinak na jetru.

Za vrijeme terapije s oralnim antikoagulansima (lijekovima za sprečavanje zgrušavanja krvi), preporučuje se smanjenje doza.

Ako ste već na terapiji s drugim lijekovima, trebate se posavjetovati sa Vašim ljekarom.

U slučaju hirurške intervencije, preporučuje se prekid primjene ovog lijeka nekoliko dana ranije, jer primjena halogeniranih anestetika može povećati rizik od hipertenzivne
krize (ozbiljnog povećanja krvnog pritiska).

Važno je znati: Ako ste osoba koja se bavi sportskim aktivnostima: primjena pseudoefedrina bez terapijske potrebe predstavlja doping i može dovesti do pozitivnih rezultata
anti-doping testova.

Trebate se posavjetovati sa ljekarom:

 • Ako se bol ili začepljenost nosa pogoršavaju ili traju više od 5 dana (ili ako nema simptomatskog poboljšanja unutar perioda od 5 dana)
 • Ako se groznica pogorša ili traje više od 3 dana
 • Ako je prisutno crvenilo ili natečenost, ili ako se pojave novi simptomi.

Osim toga, prije primjene bilo kojeg drugog lijeka, obratite se Vašem ljekaru ili farmaceutu.

Primjena drugih lijekova s RHINOSTOPOM® HOT

Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi i na lijekove koje više ne primjenjujete, kao i na lijekove koje planirate primjenjivati u budućnosti. Obavijestite Vašeg ljekara ako primjenjujete ili ste nedavno primjenjivali neki drugi lijek, uključujući i lijek koji se nabavlja bez ljekarskog recepta.

Dobro su poznate farmakološke interakcije (međudjelovanja s drugima lijekovima) koje mogu biti uzrokovane sa svakom pojedinačnom aktivnom supstancom ovog lijeka i navedene su u nastavku teksta. Nema naznaka da te interakcije mogu biti promijenjene pri kombiniranoj primjeni tih pojedinačnih supstanci.

Primjena paracetamola može ometati određivanje mokraćne kiseline u krvi (metodom fosfotungstične kiseline) i glukoze u krvi (metodom glukoza-oksidaza-peroksidaza).

RHINOSTOP® HOT je potrebno izrazito oprezno primjenjivati i pod strogom kontrolom za vrijeme hroničnog tretmana s lijekovima koji mogu potaknuti aktivnost jetrenih enzima (monooksigenaze) ili u slučaju izlaganja lijekovima koji mogu imati takav učinak (npr. rifampicin, cimetidin, ranitidin).

Paracetamol

Antikoagulantno (protiv zgrušavanja krvi) djelovanje varfarina i drugih kumarinskih derivata može biti pojačano pri redovnoj, produženoj primjeni paracetamola, uz povećanje rizika od krvarenja. Povremena primjena paracetamola, nema značajne učinke na to.

Supstance koje imaju toksičan učinak na jetru, mogu povećati mogućnost akumulacije paracetamola i predoziranja.

Lijekovi koji aktiviraju jetrene enzime (mikrosomalni), poput barbiturata, antiepileptika i lijekova za liječenje tuberkuloze, mogu povećati rizik od toksičnog učinka paracetamola na jetru.

Neki lijekovi protiv mučnine i povraćanja mogu povećati brzinu apsorpcije paracetamola, povisujući njegove nivoe u plazmi.

Poluživot kloramfenikola (antibiotika) može biti produžen uz paracetamol.

Paracetamol može smanjiti bioraspoloživost lamotrigina (lijeka za liječenje epilepsije), s mogućim smanjenjem njegovih efekata usljed moguće aktivacije njegovog metabolizma na nivou jetre.

Kolestiramin (lijek za snižavanje nivoa masnoća u krvi) može smanjiti apsorpciju paracetamola. Kolestiramin se ne smije primijeniti prije nego što je protekao jedan sat nakon uzimanja paracetamola.

Istovremena primjena paracetamola i zidovudina (lijeka za liječenje AIDS-a ili HIV infekcije) može uzrokovati neutropeniju (smanjenje bijelih ćelija u krvi) i povećati rizik od oštećenja jetre.

Određeni lijekovi za giht, smanjuju klirens (izlučivanje) paracetamola, pa će u slučaju istovremene terapije dozu paracetamola možda trebati smanjiti.

Svojstvo toksičnog djelovanja paracetamola na jetru, može biti pojačano prekomjernom konzumacijom alkohola.

Pseudoefedrin

Lijekovi protiv depresije iz grupe inhibitora monoaminooksidaze (IMAO): pseudoefedrin može pojačati djelovanje inhibitora monoaminooksidaze (IMAO) i uzrokovati hipertenzivnu krizu (visok pritisak, izrazito visoka tjelesna temperatura, glavobolja). RHINOSTOP® HOT je stoga kontraindiciran u pacijenata koji primjenjuju IMAO ili su ih primjenjivali u toku posljednje dvije sedmice.

Pseudoefedrin može smanjiti učinak drugih antihipertenzivnih lijekova (npr. debrisokin, guanetidin, rezerpin, metildopa). Rizik od hipertenzije (visokog pritiska) i drugih neželjenih kardiovaskularnih učinaka (na srce i krvne sudove) može biti povećan.

Halogenirani anestetici: pseudoefedrin može stupiti u interakciju s halogeniranim anesteticima.

Istovremena primjena pseudoefedrina s drugim simpatomimeticima ili s tricikličnim antidepresivima (lijekovima za liječenje depresije), može povećati rizik od neželjenih kardiovaskularnih učinaka (na srce i krvne sudove).

Istovremena primjena pseudoefedrina s digoksinom i srčanim glikozidima (lijekovima za liječenje srčanih tegoba), može povećati rizik od nepravilnog rada srca ili od srčanog napada.

Ergot alkaloidi (ergotamin i metisergid) (lijekovi za liječenje migrene): istovremena primjena s pseudoefedrinom može dovesti do povećanog rizika od ergotizma (trovanje praćeno svrbežom, mišićnom slabošću, probavnim tegobama, grčevima i mogućom gangrenom prstiju šaka i stopala usljed spazma krvnih sudova).

Istovremena primjena linezolida (antibiotika), može povećati rizik od visokog krvnog pritiska.

Neki lijekovi za liječenje niskog krvnog pritiska, uz istovremenu primjenu s paracetamolom mogu imati pojačano djelovanje.

Zbog mogućih efekata uzrokovanih njihovom interakcijom, primjena pseudoefedrina u kombinaciji s pojedinim lijekovima moguća je isključivo pod strogom kontrolom ljekara, koji će procijeniti odnos rizika i dobrobiti takvog liječenja u svakom pojedinačnom slučaju.

Primjena hrane i pića s RHINOSTOPOM® HOT

Nema posebnih napomena.

Trudnoća i dojenje

Prije nego što počnete primjenjivati neki lijek, posavjetujte se sa Vašim ljekarom ili farmaceutom.

RHINOSTOP® HOT ne bi trebalo primjenjivati u toku trudnoće i/ili dojenja.

Primjenu RHINOSTOPA® HOT također bi trebalo izbjeći u slučaju sumnje na trudnoću ili planiranja trudnoće.

Sigurnost primjene RHINOSTOPA® HOT tokom trudnoće i dojenja nije utvrđena putem specifičnih studija.

Dostupni podaci o mogućim učincima aktivnih komponenti lijeka na trudnoću i dojenje, navedeni su u nastavku teksta

Trudnoća

Epidemiološka ispitivanja u trudnoći nisu pokazala negativne učinke paracetamola primijenjenog u preporučenim dozama. Reproduktivne studije nakon oralne primjene (primjena na usta), nisu pokazale malformacijske ili fetotoksične učinke paracetamola. Pri uobičajenim uslovima primjene, paracetamol je moguće koristiti u trudnoći, nakon procjene odnosa rizika i dobrobiti.

Postoje ograničeni podaci o primjeni pseudoefedrina u trudnih žena. Vazokonstrikcija krvnih sudova materice i smanjen protok krvi kroz matericu, uzrokovani primjenom pseudoefedrina, mogu izazvati hipoksiju (smanjenu opskrbu s kisikom) ploda. Primjena pseudoefedrina za vrijeme trudnoće je kontraindicirana.

Dojenje

Paracetamol i pseudoefedrin se u malim količinama izlučuju u majčino mlijeko. Obzirom da nisu dostupni podaci o udruženom djelovanju ovih supstanci, RHINOSTOP® HOT bi trebalo izbjeći za vrijeme dojenja.

Plodnost

Učinci na plodnost nisu utvrđeni putem specifičnih studija. Pretkliničke studije s paracetamolom u terapijski značajnim dozama, ne upućuju na postojanje posebnih rizika u odnosu na plodnost. Nema dovoljno studija reproduktivne toksičnosti s pseudoefedrinom.

Upravljanje vozilima i mašinama

Δ Trigonik, lijek sa mogućim uticajem na psihofizičke sposobnosti te se prilikom korištenja takvog lijeka zahtijeva oprez kod upravljanja motornim vozilima i mašinama.

Nisu provedene studije o uticaju lijeka na sposobnost za upravljanje vozilima i rukovanja mašinama.

Ako Vam se u toku primjene RHINOSTOPA® HOT javi omaglica, nemojte upravljati motornim vozilima niti rukovati mašinama.

Ostala upozorenja
 • sadrži aspartam (E951) koji je izvor fenilalanina. Može biti štetan kod osobe sa fenilketonurijom.
 • sadrži saharozu. Ako Vam je ljekar rekao da imate bolest tzv. nepodnošenja nekih šećera, prije nego što počnete primjenjivati ovaj lijek posavjetujte se sa svojim
  ljekarom.
 • sadrži sorbitol (E420). Ako Vam je ljekar rekao da imate bolest tzv. nepodnošenja nekih šećera, prije nego što počnete primjenjivati ovaj lijek posavjetujte se sa svojim
  ljekarom.

Lijek primijenite prema priloženom uputstvu.

Ako mislite da je djelovanje lijeka prejako ili preslabo, posavjetujte se sa Vašim ljekarom ili farmaceutom.

Doziranje

Odrasli i djeca uzrasta iznad 12 godina: 2-3 vrećice na dan. Sadržaj vrećice potrebno je otopiti u čaši vode. Može se koristiti i topla voda.

Upozorenje: nemojte prekoračiti naznačenu dozu, bez prethodnog savjetovanja sa Vašim ljekarom.

Djeca: RHINOSTOP® HOT se ne preporučuje djeci uzrasta ispod 12 godina (vidjeti dio “Nemojte primjenjivati RHINOSTOP® HOT“).

Trajanje terapije
 • Najviše 5 dana za odrasle pacijente.
 • Najviše 3 dana za dječiju populaciju (uzrast 12-18 godina).

Upozorenje: ovaj lijek namijenjen je samo za kratkotrajno liječenje.

Posavjetujte se sa ljekarom ako se Vaši simptomi ponavljaju ili ako primijetite bilo kakvu novu promjenu poremećaja kojeg imate.

Način primjene

RHINOSTOP® HOT primjenjuje se oralno (na usta).

Sadržaj vrećice (granule) otopite u čaši tople vode, i odmah popijete.

Ako primijenite više RHINOSTOPA® HOT nego što ste trebali

Ako ste primijenili veću količinu lijeka od propisane, odmah se obratite Vašem ljekaru ili farmaceutu!

U slučaju predoziranja s RHINOSTOPOM® HOT, najveću važnost imaju simptomi uzrokovani prevelikom dozom paracetamola.

Paracetamol

Maksimalna dnevna doza paracetamola za odrasle je 4 g. Ako se primijeni doza iznad ovog ograničenja, postoji rizik od dozno-ovisne jetrene toksičnosti. U slučaju akutnog predoziranja, paracetamol može imati toksičan učinak na jetru i čak uzrokovati nekrozu jetre. Predoziranje s paracetamolom, što uključuje i visoke nivoe ukupne doze lijeka ostvarene tokom produženog vremenskog perioda, može uzrokovati nefropatiju (oštećenje bubrega) s ireverzibilnim (nepovratnim) oštećenjem jetrene funkcije.

Pacijente treba upozoriti da istovremeno ne primjenjuju druge lijekove koji sadrže paracetamol.

Postoji rizik od trovanja, a naročito u starijih osoba, djece, pacijenata s bolešću jetre, u slučajevima hroničnog alkoholizma, u pacijenata s hroničnom pothranjenošću i pacijenata liječenih s induktorima enzima.

Predoziranje s paracetamolom može izazvati insuficijenciju (nedovoljnu aktivnost) jetre, encefalopatiju (moždano oštećenje), komu i smrt.

Simptomi predoziranja s paracetamolom u toku prva 24 sata su: bljedilo, mučnina, povraćanje i gubitak apetita. Bol u stomaku može biti prvi znak oštećenja jetre, koje obično nije evidentno u prvih 24-48 sati, a ponekad može biti i odgođeno 4-6 dana nakon predoziranja. Oštećenje jetre obično doseže svoj maksimum 72-96 sati nakon predoziranja.

Mogu nastati poremećaji metabolizma glukoze i metabolička acidoza koja predstavlja stanje kada imate previše kiseline u krvi.

Akutna bubrežna insuficijencija (nedostatna aktivnost bubrega) s akutnom tubularnom nekrozom (teško oštećenje bubrega) može se razviti čak i ako ne postoji značajno oštećenje jetre.

Prijavljene su srčane aritmije (poremećaji srčanog ritma) i pankreatitis (poremećaj u radu gušterače).

Hitno liječenje je od suštinske važnosti u tretmanu predoziranja s paracetamolom.

Rana primjena N-acetilcisteina (intravenski ili na usta) kao specifičnog antidota za paracetamol, ispiranje želuca i/ili oralna (na usta) primjena metionina, mogu imati pozitivne učinke, ukoliko se primjene unutar perioda do 48 sati nakon predoziranja.

Primjena aktivnog uglja i praćenje disanja i aktivne cirkulacije mogu biti od koristi.

U slučajevima konvulzija (grčeva), može se primijeniti termin2.

Pseudoefedrin hidroklorid

Zbog prirode ovog simpatomimetičkog agensa, predoziranje s pseudoefedrinom dovodi do stimulacije centralnog nervnog sistema. Simptomi predoziranja uključuju razdražljivost, nemir, uzbuđenost, tremor (drhtanje), konvulzije (grčeve), palpitacije (lupanje srca), visok krvni pritisak i poteškoće pri mokrenju.

Međutim, podaci ukazuju da se pseudoefedrin u cjelini dobro podnosi, da je uz preporučenu dozu siguran za primjenu kao nazalni dekongestiv (lijek koji smanjuje začepljenost nosa), te da ne uzrokuje nepovratnu toksičnost, čak ni pri značajnom predoziranju.

U slučaju vrlo teškog predoziranja, mora se intervenirati radi kontrole konvulzija (grčeva). termin se može primijeniti kao antikonvulziv i sedativ (protiv grčeva i za smirenje). Neophodno je uključiti potpomažuće mjere za održanje disanja. Mogu se primijeniti beta-blokatori da bi se spriječili neželjeni efekti poput ubrzanog i poremećenog srčanog ritma i hipokalijemije (snižene vrijednosti kalija u krvi). Prema potrebi, može se probati odstranjivanje lijeka ispiranjem želuca. Da bi se ubrzala eliminacija pseudoefedrina, može se primijeniti dijaliza ili kisela diureza. Može biti neophodna i kateterizacija mokraćnog mjehura.

Ako ste slučajno/nehotično uzeli preveliku dozu RHINOSTOPA® HOT, odmah se javite Vašem ljekaru ili u najbližu bolnicu.

Ako imate bilo kakve nejasnoće ili pitanja vezana uz primjenu RHINOSTOPA® HOT, obratite se Vašem ljekaru ili farmaceutu.

Ako ste zaboravili primijeniti RHINOSTOP® HOT

Ako ste zaboravili primijeniti lijek, ne primjenjujte dvostruku količinu lijeka naknadno, već nastavite primjenu lijeka prema uobičajenom rasporedu.

Nema drugih napomena.

Ako prestanete primjenjivati RHINOSTOP® HOT

Ovaj lijek primjenjujte onoliko dugo koliko Vam je propisao ljekar.

Nema drugih napomena.

Ako imate bilo kakve nejasnoće ili pitanja vezana uz primjenu RHINOSTOPA® HOT, obratite se Vašem ljekaru ili farmaceutu.

Kao i svi drugi lijekovi, tako i RHINOSTOP® HOT može izazvati neželjena djelovanja, mada se ona neće ispoljiti u svih osoba.

Neželjena djelovanja prikazana su u tekstu koji slijedi, prema klasi organskih sistema i učestalosti javljanja. Učestalosti javljanja neželjenih djelovanja definirana su na sljedeći način: rijetko - javljaju se u 1 do 10 pacijenata na 10.000; vrlo rijetko - javljaju se u manje od 1 pacijenta na 10.000; nepoznato - učestalost javljanja ne može biti definirana iz dostupnih podataka.

Poremećaji krvi i limfnog sistema

Vrlo rijetko: smanjenje broja krvnih ćelija (trombocitopenija, agranulocitoza, leukopenija, pancitopenija).

Poremećaji imunološkog sistema

Rijetko: preosjetljivost, angioedem (teška alergijska reakcija praćena oticanjem lica, usana, jezika ili grla, što uzrokuje poteškoće u gutanju i disanju).

Nepoznato: anafilaktičke reakcije, teške kožne reakcije (Stevens-Johnsonov sindrom, toksična epidermalna nekroliza).

Psihijatrijski poremećaji

Rijetko: nervoza, nesanica, tjeskoba, uznemirenost, halucinacije (čulne obmane) su prijavljene rijetko, posebno u djece.

Poremećaji nervnog sistema

Rijetko: vrtoglavica, glavobolja, tremor (drhtanje).

Srčani poremećaji

Rijetko: tahikardija (ubrzan rad srca), palpitacije (lupanje srca).

Vaskularni poremećaji

Rijetko: visok krvni pritisak.

Gastrointestinalni poremećaji

Rijetko: povraćanje, suhoća usta, mučnina.

Poremećaji jetre i žuči

Rijetko: porast jetrenih enzima.

Poremećaji kože i potkožnog tkiva

Rijetko: osip, crvenilo, urtikarija (koprivnjača), svrbež.

Vrlo rijetko: prijavljene su ozbiljne kožne reakcije.

Poremećaji bubrega i mokraćnog sistema

Rijetko: retencija (zastoj) mokraće, uglavnom u pacijenata s uvećanjem prostate.

Prijavljena su i sljedeća neželjena djelovanja: znojenje, žeđ, prekordijalni (u području srca) bol, poteškoće pri mokrenju, mišićna slabost, midrijaza (široke zjenice), želučane tegobe, poremećaji srčanog ritma, multiformni eritem (teške reakcije na koži), otok larinksa (grkljana), anafilaktički šok (akutna, teška reakcija preosjetljivosti), anemija, promjene jetrene funkcije, hepatitis (poremećaj u radu jetre), akutna bubrežna insuficijencija (nedostatna aktivnost bubrega), intersticijalni nefritis (vrsta upale bubrega), hematurija (krv u mokraći), anurija (prekid mokrenja).

Prijavljivanje sumnje na neželjena djelovanja lijeka

U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ili farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o lijeku, kao i one koje jesu.

RHINOSTOP® HOT morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

Čuvati na temperaturi do 30 °C.

Rok trajanja: 36 mjeseci.

RHINOSTOP® HOT se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka upotrebe navedenog na pakovanju.

Šta RHINOSTOP® HOT sadrži

1,5 g granula za oralnu otopinu (1 vrećica) sadrži: Paracetamola 500 mg, Pseudoefedrin hidroklorida 60 mg. RHINOSTOP® HOT sadrži sljedeće pomoćne supstance: saharozu, limunsku kiselinu, aromu tropskog voća, aromu grejpa, sorbitol (E420), aspartam (E951), sukralozu, saharin natrij, polisorbat 20, prašak cvekle, riboflavin natrij fosfat.

Kako RHINOSTOP® HOT izgleda i sadržaj pakovanja

Granule žute do tamnožute boje. Vrećice od termoformirajuće višeslojne folije. Pakovanje od 8 vrećica.

Režim izdavanja lijeka

Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta.

Ime i adresa nositelja dozvole za stavljanje u promet gotovog lijeka

Bosnalijek d.d., Jukićeva 53, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Ime i adresa proizvođača lijeka

Bosnalijek d.d., Jukićeva 53, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Broj i datum dozvole za stavljanje lijeka u promet

04-07.3-1-3059/17 od 09.02.2018.

FAQ

Rhinostop HOT

Zaposlen sam kao vozač taksija, radim u različitim vremenskim i klimatskim prilikama, u kontaktu sam sa mnogo ljudi, i dešava se da sam često prehlađen, i po desetak puta godišnje. Zato često koristim različite lijekove kako bih se riješio neugodnih simptoma prehlade, ali nakon nekih osjećam jaču pospanost, ponekad do nesposobnosti za vožnju, što u mom poslu nije poželjno. Moj doktor mi je skrenuo pažnju da je to mogući neželjeni efekat lijekova koje sam uzimao i preporučio mi je da u apoteci upitam za lijekove protiv simptoma prehlade i gripe koji ne izazivaju pospanost. Šta mi vi savjetujete?

Tačno je da neki proizvodi koji se koriste u samoliječenju prehlade i gripe i koji se nabavljaju u apoteci sadrže komponentu hlorfenamin zbog koje se čovjek može osjetiti pospanim. Kod osoba koje upravljaju motornim vozilima, uređajima, rukuju raznim alatima i mašinama ili obavljaju poslove koji zahtijevaju budnost, koncentraciju i pažnju preporučuje se primjena lijeka Rhinostop® HOT koji ne sadržava komponente koje mogu izazvati pomenuto neželjeno djelovanje.

Rinostop HOT

Molim Vas za jedan savjet. Imam 31 godinu, domaćica sam i majka sam troje školske djece. Borim se sa hroničnim sinusitisom, a svi simptomi se jako pogoršavaju kod prehlada koje su dosta česte. Tada osjećam da mi je cijela glava ispunjena ogromnom količinom tečnosti zbog čega imam glavobolju u području čela i nosa. Uzmem antibiotik po preporuci ljekara kada je u pitanju pogoršanje sinusitisa, međutim najteže mi je u zimsko doba kada vladaju epidemije prehlada. Nemam problem sa kašljem koliko osjećam da mi je cijela glava zapušena, i uz glavobolju to me onesposobljava u obavljanju čak i minimalnih aktivnosti po kući. Također, moje prehlade traju dugo, po 10 dana, a simptomi su najteži po noći. Nedavno sam vidjela u apoteci reklamu Rhinostop® HOT. Da li je to proizvod koji će mi pomoći?

Upravo u sastavu proizvoda Rhinostop® HOT nalazimo kombinaciju paracetamola i pseudoefedrina, dvije komponete koje vam mogu biti od pomoći. Rhinostop® HOT je namijenjen za liječenje simptoma prehlade i gripe kod izraženih simptoma zapušenog nosa, glavobolje zbog otečenog i neprohodnog nosa i sinusa ispunjenih prekomjernim sekretom. Otklanjanje ovih neugodnih simptoma olakšaće vaš san i spavanje.
Pseudoefedrin smanjuje sekreciju iz nosa i sinusa, poboljšava njihovu prohodnost te olakšava disanje, dok paracetamol ublažava glavobolju kod prehlade i gripe, kao i druge prisutne bolove naročito zglobova i mišića.
Optimalan sastav i koncentracija aktivnih komponenti pomažu u smanjenju simptoma od strane nosa i sinusa koji se najčešće javljaju veoma rano kod virusnih infekcija disajnog sistema i koji se očituju kao osjećaj težine u glavi i bol u sinusima.
Rhinostop® HOT dolazi u formi granula u kesicama za pripremu napitka. Pijenje dovoljno tekućine i dobra hidratacija sluznice je važna kod liječenja simptoma upale gornjih disajnih puteva, pa će vam napitak Rhinostop® HOT donijeti dvostruku korist.

Rhinostop HOT

Imam 42 godine, zdrava sam i u usponu u svojoj menadžerskoj karijeri. Moja primanja su vezana za rezultate i puno vremena provodim radeći na terenu. U jesen i zimu, zbog čestih promjena temperature boravkom u toplim i zagrijanim prostorijama i napolju na hladnom zraku, lako se prehladim - moji disajni organi su jednostavno preosjetljivi i često sam prisiljena ostati kod kuće. Postoji li neki proizvod koji mogu kupiti samostalno u apoteci, a koji će brzo otkloniti simptome prehlade tako da mogu nastaviti raditi neometano?

Obzirom da ste jako zaposleni i da vam je odsustvovanje s posla neka vrsta luksuza kojeg si ne možete priuštiti, Rhinostop® HOT može biti pravo rješenje za Vaše probleme. Rhinostop® HOT se primjenjuje veoma jednostavno, pošto su u pitanju kesice sa granulama, koje se otope u čaši hladnog ili toplog napitka. Otopljeni paracetamol, u obliku toplog napitka, djeluje nekoliko puta brže u odnosu na paracetamol u standardnim tabletama. Doza od 500 mg paracetamola u lijeku Rhinostop® HOT će djelovati jače i duže u odnosu na druge slične preparate koje možete naći u apotekama. Rhinostop® HOT će brzo i efikasno otkloniti neugodne simptome i moći ćete nastaviti obavljati svoje poslove, neometano i bez prekidanja.

Rinostop HOT

Pažnju mi privlače reklame za različite proizvode za liječenje prehlade koji sadržavaju vitamin C, kao i savjeti da je u liječenju takvih akutnih stanja poželjno unositi veće količine vitamina C. Zbog toga me interesuje da li je vitamin C neophodna komponenta u sastavu takvih proizvoda i da li je bolje unositi vitamin C prirodnog porijekla? Da li vitamin C ulazi u sastav proizvoda Rhinostop® HOT?

Mnogi proizvodi koji su namijenjeni liječenju simptoma prehlade i gripe sadržavaju vitamin C. Ti proizvodi su najčešće u obliku šumećih tableta ili granula u kesicama i namijenjeni su za primjenu u toplom ili vrućem napitku, najčešće čaju i vodi. Međutim, za sada nema čvrstih naučnih dokaza da vitamin C (u količinama koje se najčešće nalaze u kombinovanim proizvodima za liječenje prehlade) liječi ili smanjuje trajanje virusnih infekcija, u koje spadaju gripa i prehlada.
Osim toga, vitamin C je osjetljiv na toplotu, te ga temperatura viša od 60 °C razara i čini nedjelotvornim, što čini upitnim svrsishodnost primjene vitamina C u sastavu vrućih napitaka i drugih formi nekih proizvoda koji se koriste u liječenju simptoma prehlade i gripe.
Dakle, uloga vitamina C u liječenju virusnih infekcija gornjih disajnih puteva nije dokazana, a Rhinostop® HOT ne sadrži vitamin C.

 

Kontakt

Jukićeva 53, 71000 Sarajevo

+387 33 254-400

info@rhinostop-hot.ba

Your browser does not support JavaScript!. Please enable javascript in your browser in order to get form work properly.